Steilrand Donderen - hotspots

Drie ijstijden in de Steilrand Donderen

De Steilrand bij Donderen is een overblijfsel van een kleine zandafgraving en kan gezien worden als een rijk geïllustreerd aardkundig geschiedenisboek, waarin de glaciale geschiedenis van de provincie Drenthe gedurende meer dan 400.000 jaar in de bodem is te lezen. De steilrand is in 2012 door de provincie Drenthe aangewezen als aardkundig monument.

Steilrand Donderen foto Hans Dekker
In de Steilrand Donderen zijn de drie ijstijden Elster, Saale en Weichsel te zien (foto Hans Dekker/Gerry Koopman)

Een blik in de geologische geschiedenis

Het aardkundig monument Donderen is een overblijfsel van een voormalige zandgroeve, gelegen aan de zuidoostelijke rand van de Zuideresch. Omdat de zandwinning plaatsvond in de relatief hooggelegen Rolderrug en deze als het ware in de rug is ingesneden, bleef een steilrand van enkele meters hoogte over, die ons een schitterend inkijkje biedt in de geologische geschiedenis en de bodemvorming van Drenthe. Te zien zijn zandlagen van de Elster, Saale en Weichsel ijstijden. Een uitgebreid informatiebord bij de ontsluiting geeft uitstekende, gedetailleerde informatie over wat er hier te zien is van de laatste drie ijstijden. De nabijgelegen hoop keistenen getuigt van de activiteit van de Saale ijsbedekking.

Steilrand Donderen informatiebord
Het informatiebord bij Steilrand Donderen geeft gedetailleerde informatie over de ijstijden.

In de omgeving

De steilrand is onderdeel van een wandeling of fietstocht langs een aantal cultuurhistorische en geologische bezienswaardigheden rondom het dorp Vries, ‘Vries tot op de bodem‘. Startpunt hiervan is bij de kerk van Vries.

De Sint-Bonifatiuskerk
De zeer oude Bonifatiuskerk van Vries

Locatiegegevens

Coördinaten: 53°05’31.6″N 6°33’41.1″E

Steilrand Donderen