Wat is een Geopark

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar.

Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

Deze algemene uitgangspunten gelden ook voor ons Geopark,  de Hondsrug. Met recht draagt het Hondsruggebied nu het UNESCO-label dat staat voor internationale kwaliteit en allure. Om alvast een goede sfeerimpressie te krijgen van de Hondsrug UNESCO Global Geopark kunt u hier de promotiefilm bekijken.

Keien in UNESCO Geopark