Leave no one behind (SDG's)

Sustainable Development Goals

Een UNESCO Global Geopark draagt bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de verenigde Naties. Leren van het verleden, ontwikkelen in het heden en het beschermen voor de toekomst – samen voor onze planeet. Onderwijs is voor een Geopark een belangrijke spil in het web.

Als Geopark proberen we het gebiedsverhaal te vertellen aan jong en oud, toerist en inwoner, en alles wat er tussenin zit. Dit doen wij niet alleen, want dit doen we samen met ondernemers, vrijwilligers, landschapsorganisaties, onderwijsinstellingen en beleidsbepalers van de gemeente en provincie. Samen vertellen we het verhaal. Een belangrijke doelgroep is de betrekking van jongeren, aangezien zij de stem van de toekomst zijn om het zo goed mogelijk door te geven aan volgende generaties. Met name het gebiedsverhaal en het geologisch erfgoed verdwijnt maar al te vaak door onwetendheid, onverschilligheid en kortetermijndenken. Het Geopark kan je dan ook wel zien als een levend labarotorium. Het grootste gedeelte van ons educatief aanbod heeft ook betrekking op het thema “Onderwijs voor duurzame ontwikkeling” (kortweg: EDO), onderdeel van de Sustainable Development Goals-agenda van de Verenigde Naties.

Globale duurzaamheidsagenda!  

In 2015 hebben de Verenigde Naties de mondiale duurzaamheidsagenda – de 2030-agenda – aangenomen, met als doel: een wereld in vrede en zonder armoede . De 2030-agenda is een catalogus van maatregelen die de mondiale ontwikkeling in sociaal, ecologisch en economisch opzicht duurzaam moeten maken. De 2030-agenda is in hoofdlijnen onder andere opgebouwd uit vijf kernthema’s: People, Planet, Prosperity, Peace, Networks. In het Engels beter bekend als de “five P’s”: People – Planet – Prosperity – Peace – Partnership.

17 wereldwijde duurzaamheidsdoelen!

De maatregelen en doelstellingen van de 2030-agenda zijn concreet geformuleerd in de vorm van de 17 mondiale duurzaamheidsdoelen, of beter bekend onder hun Engelse naam Sustainable Development Goals (SDG’s). Elke afzonderlijke Sustainable Development Goal staat voor een thema van duurzame ontwikkeling.

SDG 4 “Kwaliteitsonderwijs” staat voor inclusief, billijk en kwaliteitsvol onderwijs en een leven lang leren voor alle mensen. Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) is de kernwaarde van SDG 4 en dus een sleutelfactor voor de hele 2030-agenda. EDO en de SDG’s zijn nauw met elkaar verweven. Ze zijn wederzijds afhankelijk.

De 17 SDG's van de Verenigde Naties
De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties