Wij en ons netwerk

Stichting de Hondsrug UNESCO Global  Geopark is de spin in het web van de netwerkorganisatie De Hondsrug UNESCO Global Geopark. De stichting is een kleine organisatie met veel partners en ambassadeurs om zich heen: overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De stichting bestaat uit een klein team van een manager met enkele medewerkers en een bestuur. Volgens de UNESCO-criteria dient de stichting minimaal over de volgende expertises en vaardigheden te beschikken of er een beroep op te kunnen doen: deskundigheid in management en marketing, geologische en landschappelijke expertise en kennis op het gebied van educatie en communicatie.

De hoofdtaken van de stichting zijn coördinatie, afstemming, marketing en communicatie, educatie en het initiëren van nieuwe activiteiten die De Hondsrug UNESCO Global Geopark versterken. Het belangrijkste instrument is het masterplan met zijn vier programmalijnen. De stichting bewaakt dit plan en heeft een belangrijke rol in de uitvoering ervan, in nauwe samenwerking met alle partners waaronder het regionale bedrijfsleven.