Masterplan

Nadat de Geopark- en UNESCO-status werd bereikt, verscheen in 2017 de eerste versie van het Masterplan voor De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Nu vijf jaar later is dit plan geëvalueerd en aangescherpt voor de toekomst. Met de Geopark- en UNESCO-status als uitgangspunt willen alle partners – overheden, maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en bedrijven – het gebied verder ontwikkelen en promoten. Het doel is de ontwikkeling en kwaliteiten van het Hondsruggebied te versterken, op basis van de sterke gebiedsidentiteit en internationale uitstraling die deze status met zich meebrengt. Naast bescherming en educatie is juist verdere ontwikkeling een van de belangrijkste criteria die de UNESCO verbindt aan de status van Geopark. Dit dient altijd in samenspraak met bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden te gebeuren

De stichting als aanjager

Stichting de Hondsrug UNESCO Global Geopark heeft – namens en met haar partners – het geactualiseerde masterplan opgesteld om sturing te geven aan verdere ontwikkelingen. Bovendien moet de uitvoering van het masterplan het behoud van de Geopark- en UNESCO-status waarborgen, die iedere vier jaar wordt getoetst. De Stichting coördineert de uitvoering van het masterplan en zorgt voor afstemming van alle activiteiten met de partners. Verder heeft de Stichting een aanjaagfunctie voor nieuwe initiatieven.