Masterplan

Een plan voor tien jaar

Nu de Geopark- en UNESCO-status is bereikt, willen alle partners – overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven – het gebied verder ontwikkelen en promoten. Het doel is de economische ontwikkeling van het Hondsruggebied te versterken, op basis van de sterke gebiedsidentiteit en internationale uitstraling die de nieuw verworven status met zich meebrengt. Naast bescherming en educatie is juist verdere ontwikkeling een van de belangrijkste criteria die de UNESCO verbindt aan de status van Geopark. Dit dient altijd in samenspraak met bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden te gebeuren.

De stichting als aanjager

Stichting de Hondsrug UNESCO Global Geopark heeft – namens en met haar partners – dit masterplan opgesteld om sturing te geven aan deze ontwikkelingen. Bovendien moet de uitvoering van het masterplan het behoud van de Geopark- en UNESCO-status waarborgen, die iedere vier jaar wordt getoetst. De Stichting coördineert de uitvoering van het masterplan en zorgt voor afstemming van alle activiteiten met de partners. Verder heeft de Stichting een aanjaagfunctie voor nieuwe initiatieven.

Masterplan 2017-2027

Download het van Stichting de Hondsrug UNESCO Global Geopark als pdf.
Masterplan
Masterplan 2017-2027