Wetenschappelijk onderzoek

De behoefte aan wetenschappelijk onderzoek om nog meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis van De Hondsrug UNESCO Global Geopark en haar bewoners door de eeuwen heen is groot. Op verschillende manieren wordt er aan deze vraag tegemoet gekomen.

Wetenschappelijk comité

Het wetenschappelijk comité ziet toe op de wetenschappelijke invulling van het Geopark. Het comité adviseert het bestuur en het Geoparkbureau  over de wetenschappelijke bewaking van het proces en stimuleert wetenschappelijk onderzoek in het gebied.

Onderzoek en literatuur

De Hondsrug UNESCO Global Geopark stelt een uitgebreide database met literatuur ter beschikking. In deze database kun je diverse relevante publicaties met betrekking tot het Hondsruggebied doorzoeken op auteur en datum van publicatie.

Geologische, archeologische en historische tijdschaal

Een overzicht van de geologische tijdvakken, archeologische en historische perioden is te verkrijgen via de onderstaande tijdschaal.

OVERZICHT ARCHEOLOGISCHE PERIODEN

OVERZICHT GEOLOGISCHE PERIODEN