Poolshoogte - foto door Arjen Snijder

De Hondsrugacademie

De Hondsrug UNESCO Global Geopark organiseert dit najaar in samenwerking met het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap een reeks lezingen over geologie, archeologie, natuur en (cultuur)geschiedenis. Iedere maand is de filmzaal van het Hunebedcentrum in Borger het podium van één van deze onderwerpen. Daarbij staat het Hondsruggebied, met haar geheel eigen en vaak verrassende verhalen, centraal.

Ontmoet de Hondsrug op een andere manier
Diverse sprekers nemen het publiek vanuit verschillende invalshoeken mee op reis door het verleden van het Hondsruglandschap, waarbij ook nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen worden gedeeld. Je komt meer te weten over de achtergrond en geschiedenis van de omgeving, maar ook: welke vragen leven er en welke uitdagingen komen we nu tegen? Zo leren we het gebied samen steeds beter kennen.

Pingoruïne in het Hondsruggebied, foto door De Hondsrug UNESCO Global Geopark

Voor wie?

De lezingen zijn bedoeld om jong en oud bij het Hondsruggebied te betrekken en zijn toegankelijk voor een breed publiek; iedereen die meer wil weten over het dit bijzondere Hondsruggebied is dan ook van harte welkom. Voorkennis is niet vereist.


Locatie, data en tijden

Locatie: alle onderstaande lezingen vinden plaats in het Auditorium – Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 TG Borger 


>Woensdag 11 oktober: ‘Dynamisch landbouwlandschap: 6000 jaar boeren op de Hondsrug’
door Prof. dr. ir. Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap aan de Rijksuniversiteit Groningen)

Meer dan zesduizend jaar geleden vonden op de Hondsrug de eerste landbouwactiviteiten plaats. In de vele eeuwen die volgden is de landbouw keer op keer vernieuwd, waarbij ook het landschap steeds weer veranderde. Welke gewassen werden in de loop van duizenden jaren geteeld en welke veesoorten hebben boeren in de verschillende perioden precies gehouden? En welke landbouwsystemen zijn op de Hondsrug in de loop van de eeuwen toegepast? En wat leert ons deze kennis over de actualiteit en toekomst van de landbouw in dit gebied?

Prof. dr. ir. Theo Spek is in Drenthe bekend van zijn proefschrift over het Drentse esdorpenlandschap en ook van de mede door hem vervaardigde Landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Hij was ook lange tijd voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescommissie van Geopark De Hondsrug.

Starttijd: 19.30 uur 
Inloop: 19.00 uur 
Duur: circa 1 uur

Aanmelden: kan onderaan de pagina

————————————————————————————

>Woensdag 8 november: ‘Meandering in de Drentsche Aa’
door dr. ir. Erik Meijles (universitair hoofddocent Landschapsgeografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen)

De prachtige kronkels van de Drentsche Aa gelden als schoolvoorbeeld voor veel andere semi-natuurlijke beekdalsystemen in Nederland en daarbuiten. Ze zijn niet alleen prachtig om te zien, maar weerspiegelen ook de dynamiek van de beek. Toch? Maar hoe vormen deze kronkels zich eigenlijk? Is dit een natuurlijk proces, of hebben mensen hier ook invloed op gehad? En mogen we dit eigenlijk wel ‘meandering’ noemen?

Dr ir. Erik Meijles deed eerder onderzoek naar de dynamiek van de Drentsche Aa en schreef mee aan de aardkundige hoofdstukken van de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (2015). Ook was hij lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie van Geopark De Hondsrug van 2013 tot 2023.

Starttijd: 19.30 uur 
Inloop: 19.00 uur 
Duur: circa 1 uur

Aanmelden: kan onderaan de pagina


————————————————————————————

>Woensdag 13 december: info volgt

————————————————————————————

>Woensdag 10 januari: ‘Beheren van natuurgebieden en archeologische objecten’
door Uko Vegter (hoofd team Natuur & Landschap van stichting Het Drentse Landschap)

Uko Vegter vertelt over het beheren van natuurgebieden en archeologische objecten zoals hunebedden en grafheuvels.
In 1995 verscheen de eerste Hunzevisie met daarin een andere kijk op de Hunze. Inmiddels zijn het geen toekomstdromen meer, maar realiteit. Grote delen rond de Hunze zijn heringericht tot prachtige nieuwe natuurgebieden waar de Hunze inmiddels vrij meandert. Tijdens deze herinrichting zijn er op meerdere plekken bijzondere archeologische vondsten gedaan.

Starttijd: 19.30 uur
Inloop: 19.00 uur
Duur: ca. 1,5 uur excl. pauze

Aanmelden: kan onderaan de pagina


Aanmelding en toegangsprijs

De lezingen zijn 5,00 euro per persoon (prijs per lezing). Dat is inclusief een kop koffie/thee. Er is plek voor maximaal 100 deelnemers. Aanmelden is verplicht. Het is mogelijk om op locatie bij het Hunebedcentrum te betalen. Houders van de Museumjaarkaart, vrijwilligers en Vrienden van het Hunebedcentrum kunnen de lezingen gratis volgen.


Meer informatie  

Iedere lezing start met een inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee. Om 19.30 uur start de lezing. Sommige lezingen hebben een pauze tussendoor.

Aanmelding lezing(en)

  • Voer een nummer in van 1 tot 4.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.