UNESCO Global Geoparks

In het Hondsruggebied ontstond in 2010 het initiatief om de oude verhalen van het gebied meer aandacht te geven. Het verhaal van de ontstaansgeschiedenis en van de mensen die er altijd gewoond hebben. Het idee ontstond om het Hondsruggebied een geopark te laten worden. In september 2013 heeft het Hondsruggebied de status van Global Geopark gekregen en werd daarmee het eerste Geopark in Nederland.

Het ontstaan van het Geopark netwerk.

Rond 2000 namen vier Europese gebieden met een unieke geologische geschiedenis en cultuurhistorie het initiatief voor het Geopark-netwerk. Dit waren de Eifel in Duitsland, het eiland Lesbos in Griekenland, de Haute Provence in Frankrijk en de Maestrazgo in Zuidoost-Spanje. Dit netwerk is zeer succesvol. Inmiddels zijn er meer dan 160 Geoparken wereldwijd.

Bezoek de Geoparken.

Overzicht van de wereldwijde UNESCO Global Geoparks

UNESCO Global Geoparks

Op 17 november 2015 heeft de Algemene Vergadering van UNESCO besloten om de 120 Geoparken in de wereld, waaronder het Hondsruggebied, een UNESCO-status toe te kennen. Inmiddels zijn het er 177 verspreid over 5 continenten. De parken mogen zich een UNESCO Global Geopark noemen. De UNESCO-status is een bijzondere erkenning en zal, naar verwachting, een toeristische impuls en economische spin-off geven. Nederland telt op dit moment één Global Geopark, de Hondsrug in Drenthe en Groningen, dat deze status sinds 2013 in bezit heeft. Voor de Hondsrug is de toekenning van de UNESCO-status een grote opsteker. Een UNESCO-label kan de toeristische aantrekkingskracht van een gebied flink vergroten. Dat kan een economische spin-off voor het gebied opleveren. Alle Geoparken zijn lid van het Global Geoparks Network (GGN), een internationaal samenwerkingsplatform.

Logo van het UNESCO Global Geopark netwerk

Om een beeld te krijgen van de geoparken wereldwijd klik dan op deze film van het Global Geopark Netwerk.

Klik op het schermpje om de film te starten

Evaluatie

De status van UNESCO Global Geopark wordt gegeven voor een periode van vier jaar. Elke vier jaar vindt er een gebiedsevaluatie plaats. Met als resultaat bij een positieve evaluatie een verlenging van de status van UNESCO Global Geopark. Voor de Hondsrug is 2021 het jaar van haar laatste evaluatie. In april 2022 heeft het Hondsruggebied te horen gekregen dat zij de evaluatie met goed gevolg heeft afgerond. De status van UNESCO Global Geopark is wederom met vier jaar verlengd.

Betekenis voor het Hondsruggebied

Voor de Hondsrug is de toekenning van de UNESCO-status een grote opsteker. Uit ervaringen met het werelderfgoedprogramma is gebleken dat UNESCO-labels de toeristische aantrekkingskracht van een gebied flink kunnen vergroten. Dat kan een economische spin-off voor het gebied opleveren.

Meer weten over de Geoparken in Europa?
Meer weten over de Geoparken wereldwijd?