Onderzoeksles IJstijden

Groep:                          Bovenbouw

Duur:                            Dagdeel op locatie (Borger), voor/na-bespreking door de leerkracht

Groepsgrootte:           max. 30 leerlingen

In de onderzoeksles IJstijden leren leerlingen op onderzoekende wijze over het ontstaan van het Hondsruggebied. Ze komen ze er eigenhandig achter dat slechts één meter onder hun voeten meer dan 450.000 jaar geschiedenis verborgen ligt.

De onderzoeksexpeditie duurt een dagdeel en vindt plaats in en rondom het Hunebedcentrum te Borger. De leerlingen krijgen in het expeditiecentrum een inleiding in de geschiedenis van de ijstijden en de hunebedden. Ook bezoeken ze de zwerfstenentuin en het Grootste Hunebed van Nederland.

In groepjes doen ze vervolgens grondboringen met professioneel boormateriaal, zodat ze de geologische ‘bouwstenen’ met eigen ogen naar boven kunnen halen en kunnen koppelen aan de ontstaansgeschiedenis van het  Hondsruggebied. Met behulp van microscopen, zandlinialen en kleurenboekjes wordt het opgeboorde zand vervolgens aan verder onderzoek onderworpen. Na afloop van de les worden de bevindingen gedeeld en besproken. Door de bodemmonsters van alle groepjes samen te voegen, maken we een ‘ijstijdenfles’ die de klas mee mag nemen.

Resultaten van de grondboring met zand uit 3 verschillende ijstijden