Programma’s basisonderwijs

Lessenserie IJstijden,  groep 5-8

Het lespakket ‘Lessenserie IJstijd’ bestaat uit verschillende lessen over de ijstijden in Drenthe. Een aantal lessen kan op school worden gegeven, daarnaast kunnen ook lessen worden gevolgd op locatie, het Hunebedcentrum in Borger. Deze locatie is de Expeditiepoort voor IJstijden en Prehistorie binnen De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Hier vind je een tentoonstelling over ijstijden en prehistorie. Daarnaast worden passend bij deze thema’s activiteiten aangeboden voor schoolklassen. Deze lessenserie is sinds het jaar 2012 in gebruik, en ontwikkeld door derdejaars-studenten van de Pabo-opleiding van Stenden University in Emmen. Zij hebben dit gedaan in opdracht van toenmalig Projectbureau nu Geoparkbureau  De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

De lessenserie bestaat uit: Docentenhandleiding, IJstijden werkbladen groep 5-6, IJstijden werkbladen groep 7-8

Docentenhandleiding IJstijden PO 5-6 en 7-8

IJstijden werkbladen groep 5-6

IJstijden werkbladen groep 7-8

Op reis door de aarde, groep 6-8

Het lespakket ‘Op reis door de aarde’ is door De Hondsrug UNESCO Global Geopark, de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) en IVN Drenthe ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs, en is sinds 12 januari 2017 in gebruik.

‘Op reis door de aarde’ behandelt de Drentse bodem en de ontstaansgeschiedenis van het Hondsruggebied. De Hondsrug UNESCO Global Geopark en de NAM hebben veel met de diepe ondergrond en de aardlagen te maken. Ingegaan wordt op het ontstaan van de aardlagen. Hoe Drenthe ooit bij de Zuidpool lag en later in de tropen, over de ijstijden en welke aardlagen toen gevormd werden, maar ook over de delfstoffen, en ons dagelijks gebruik daarvan. Er wordt gewerkt met diverse thema’s met onderwerpen als een fossiel regenwoud ,de vorming van zout, Drenthe onder het ijs, etc. Er wordt gespeurd naar overblijfselen in de bodem en in het landschap van Drenthe. Het Hondsruggebied (De Hondsrug UNESCO Global Geopark) staat hierbij centraal.

IVN lanceert het project via haar Drentse scholennetwerk. Leerkrachten worden wegwijs gemaakt met het pakket en kunnen dan zelf met hun leerlingen aan de slag. Het lespakket is gemaakt voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. De leerlingen gaan door middel van uitdagende opdrachten en materialen op ontdekkingsreis en ontmoeten een geschiedenis van miljoenen jaren. ‘Op reis door de aarde’ zal binnen de gemeentelijke scholennetwerken NME worden uitgevoerd. Op dit moment doen alle 12 Drentse gemeenten hier aan mee. Het gaat om 220 basisscholen en 1900 leerkrachten en ruim 33.000 leerlingen in het Drentse basisonderwijs. De 23 scholen van het scholennetwerk van Coevorden zijn als eerste gestart met het lespakket. Voor het lessenpakket “Reis door de Aarde” kun je contact opnemen met het IVN Drenthe.

Inleiding “Reis door de aarde”

Recept reis 1

Kaart eridanos bij reis 7

Zoekkaart bij reis 10

Materiaallijst reizen 1-11

De IJstijd is onder ons, groep 7-8

In Drenthe zijn de sporen van de IJstijd nog goed zichtbaar. Diverse elementen in de omgeving zoals keien, bepaalde grondlagen en overblijfselen van menselijke ingrepen, zijn nog terug te vinden. Door middel van vier opdrachten – Veen, Afzettingen, Hunebedden en laboratorium proeven – die in het veld en in het laboratorium uitgevoerd worden, krijgen de leerlingen meer inzicht in het ontstaan en de historie van het Drentse landschap.

De opdrachten Veen, Afzettingen en Hunebedden zijn gebaseerd op veldwerk. De leerlingen gaan aan de hand van gerichte vragen zelf op onderzoek uit om antwoord te krijgen op die vragen. Naast het veldwerk wordt er ook gebruik gemaakt van leesteksten, waardoor de leerling inzicht krijgt in de achtergronden en de geschiedenis. Ter voorbereiding en voor verdieping kan gebruik gemaakt worden van de achtergrondinformatie die separaat van de opdrachten is opgenomen.

De IJstijd is onder ons

Esdorp in het Hondsruggebied, groep 3-8

In 2015-2016 ontwikkelde de Historische Vereniging Annen in samenwerking met De Hondsrug UNESCO Global Geopark en studenten van Van Hall Larenstein de lesbrief ‘Annen, van werkdorp naar woondorp’. De lesbrief is in de eerste helft van 2016 in samenwerking met Kunst & Cultuur Drenthe herschreven tot een lesbrief die één op één toepasbaar is op andere Drentse esdorpen, en kent als titel ‘Wonen en werken in een esdorp in het Hondsruggebied’.

De lesbrief is zo opgezet dat losse activiteiten gekozen kunnen worden binnen de verschillende onderwerpen. Het is dus geen lesbrief die van A tot Z gevolgd moet worden. De onderwerpen zijn verdeeld. Een aantal activiteiten is ontwikkeld voor groep 3 t/m 5 en een aantal voor groep 6 t/m 8.

Annen is een esdorp met een grote landschappelijke en culturele waarde. In de loop van de tijd is het dorp veranderd. Van een werkdorp is het een woondorp geworden. Voor leerlingen is het interessant om kennis te maken met hun eigen omgeving. Wat is er allemaal te zien in en rondom het dorp? En hoe is het ontstaan?

Door middel van allerlei activiteiten komen de leerlingen meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van hun eigen omgeving. Aansprekende onderwerpen als hunebedden, de school van vroeger, oude beroepen, Drentse taal, het esdorp, Roelof Schuiling, de Hondsrug, het Hunzedal en de bodem komen voorbij. Zo maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 kennis met het landschap dat zowel door de natuur als door de mens gemaakt is.

Project werken en wonen in een esdorp op de Hondsrug