Wandelen - routes

Wandelen in het beekdal van de Runsloot, natuurgebied De Hondstong

  • 4,5 KM
  • 1 uur

Het beekdal van de Runsloot is in natuurgebied De Hondstong tussen Vries en Yde amper honderd meter breed. Als door een wonder werd aan het eind van de jaren zestig bij de ruilverkaveling Vries zo’n anderhalve kilometer van de oude Runsloot gespaard en kreeg Het Drentse Landschap de kans om zich erover te ontfermen. Begin jaren negentig werd een natuurontwikkelingsproject aan de noordwestkant van het terrein gestart om de hoge zandgronden langs de beek hun oude functie terug te geven. De snelheid waarmee de natuur haar plek hier weer inneemt, verbaasde zelfs de grootste optimist.

Kattestaart in de Hondstong

De route door de Hondstong is uitgezet met paaltjes met een paarse kop. Wist je overigens dat de Hondstong een oude bloemennaam is? Vroeger noemde men in deze streken de paardenbloem zo. De route door de Hondstong is uitgezet met paaltjes met een paarse kop. Honden zijn aangelijnd toegestaan. De begaanbaarheid van de paden is goed, in natte jaargetijden aan het begin van de route even goed uitkijken en laarzen dragen.

De route gaat ook langs het kunstwerk “Gebroken Cirkel”, ontworpen en gemaakt door de Groninger kunstenaar Derk den Boer (1954) en herinnert aan de vindplaats van het Meisje van Yde, een veenlijk dat in 1897 door arbeiders in het nabije Stijfveen werd aangetroffen. Het bestaat uit een gebroken cirkel, die is aangelegd in zowel akkerland, het stroomdallandschap van de Runsloot en een jong stukje bos (stop 7).

Monument en kunstwerk Gebroken Cirkel

Onderweg zie je met eigen ogen hoe Stichting Het Drentse Landschap haar best doet voor de natuur en voor het Drentse cultureel erfgoed. Natuur en erfgoed zijn ook úw aandacht meer dan waard! Steun ons… Dat kan op verschillende manieren. Kijk voor meer informatie op www.drentslandschap.nl.

De Runsloot kronkelt door het dalletje

Houtwallen

De houtwallen en singels in het landschap dienden als veekering (om vee tegen te houden) en leverden bovendien boerengeriefhout (hout voor eigen gebruik). De houtwallen bevatten veel eik maar ook: Zoete kers, Gelderse roos, Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Sporkehout en Hulst. Veel van de wallen zijn dermate oud dat typische bosplanten als Lelietje-van-dalen, Gewone salomonszegel, Dalkruid en Hengel zich er uitstekend thuis voelen.

Startpunt

Parkeerplaats aan de Veenweg (Yde), zo’n 300 meter zuidelijk van de T-splitsing tussen de Norgerweg en de Veenweg.

Knooppunten route

1Start

Loop over het wildrooster het ingerasterde terrein op en volg de paaltjes die je over de hogere plaatsen schuin rechts naar de houtwal brengen

2

Bij de houtwal gekomen ga je via het wildrooster rechtsaf het zandpad op

3

Op de driesprong ga je linksaf naar het beekje toe

4

Aan het eind van het pad houd je rechts aan en neem je de asfaltweg De Hondstong

5

Na een paar honderd meter neem je rechtsaf het klinkerweggetje, de Kerkweg

6

Op de viersprong ga je rechtsaf het asfaltweggetje Yderholt op.

7

Voorbij de Runsloot neem je het eerste pad rechtsen blijf je het pad langs de beek volgen. Bij deze driesprong vind je het kunstwerk ‘Gebroken Cirkel’ en informatie over het Meisje van Yde

8

Neem linksaf het smalle pad door de bosstrook.

9

Aan het eind van het paadje sla je rechtsaf en loopt langs de Veenweg terug naar de parkeerplaats, het startpunt.

Routekaartje wandeling De Hondstong
De Hondstong