Meisje van Yde - hotspots

Het trieste lot van het Meisje van Yde

In het voorjaar van 1897 vonden boerenarbeiders in een veentje bij het beekdal van de Runsloot de overblijfselen van een jong meisje. Ze was door het veen geconserveerd. Ten zuiden van het dorp Yde wijst een bord de plek aan waar het Meisje van Yde 2000 jaar na haar dood werd gevonden. Ook het landschapskunstwerk ‘Gebroken Cirkel’ van kunstenaar Derk den Boer vertelt over deze vondst en het omgevende landschap. 

Mogelijke vindplaats van het Meisje van Yde, in een veenput bij Yde

Reconstructie

Het Meisje van Yde moeten tussen 50 voor en 50 na Chr. gestorven zijn. Ze dankt haar bekendheid aan de reconstructie van haar gezicht uit 1994. Je kunt haar in het Drents Museum in Assen bezoeken. Daar hoor en zie je het fascinerende verhaal van haar leven en dood.

De resten van het meisje van Yde in het Drents Museum

Vredesaanbod?

Hoe kwam het Meisje van Yde in het veentje terecht? Onderzoekers stelden vast dat ze pas zestien was toen ze met de wollen band om haar nek om het leven werd gebracht. Werd ze door haar gemeenschap geofferd? Stierf het meisje in het veen om haar mensen met hun goden te kunnen verzoenen? Echt weten zullen we dat nooit…

Wandelen door de Hondstong

Het Drentse Landschap heeft een wandeling uitgezet van 4,5 kilometer langs het gebied van de Hondstong. Waaronder de vondstlocatie van het meisje van Yde en het monument die zich daaraan herinnert.

Locatiegegevens

Gebroken Cirkel

Coördinaten van het kunstwerk met informatiebord: 53°05’47.3″N 6°35’09.9″E

Iets verderop staat een informatiebord van de provincie.

Meisje van Yde