Noordlaarderbos - hotspots

Veel variatie in het Noordlaarderbos

Het Noordlaarderbos ligt in een gebied dat al sinds de prehistorie een schakel vormt tussen het Hondsruggebied en het rijke Groninger terpenland langs de Waddenzee. Het bos zelf werd in de negentiende eeuw aangeplant als productiebos, maar bevat veel oude elementen. Het bos is alleen bereikbaar over onverharde wegen. 

Karrensporen (foto Jannes van Echten)

Karrensporen en hunebedden

Vijfduizend jaar geleden woonden er al mensen in dit gebied. Dat bewijzen onder andere de karrensporen en de grafheuvels die je er aantreft. Daarnaast lagen er in de buurt van het bos drie hunebedden. Het hunebed tussen Noordlaren en het Noordlaarderbos is genummerd G1. Het is het enige nog bestaande hunebed in de provincie Groningen.

Er zijn hier overigens meer Groninger hunebedden geweest, want verderop richting Glimmen zijn restanten gevonden van nóg twee hunebedden. Aan de boorgaten in de dekstenen van hunebed G1 mag je overigens opmaken dat het niet veel gescheeld heeft of ook dit laatste Groninger hunebed was er niet meer geweest. In 1685 kon op het laatste nippertje voorkomen worden dat er buskruit in de gaten gestopt werd om het hunebed op te blazen en de brokstukken te verkopen.

Locatiegegevens

Coördinaten: 53°07’18.1″N 6°38’58.0″E

Noordlaarderbos