Archeologie - hotspots

Archeologisch paradijsje De Vork bij Haren

Het wandelpark bij De Vork kunnen we met recht een archeologische hotspot noemen. Archeologisch onderzoek heft hier zeer veel vondsten opgeleverd. Er zijn onder meer sporen gevonden van boerderijen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. Ook zijn voorwerpen opgegraven van vuursteen uit de Trechterbekercultuur, de tijd van de hunebedbouwers. In de prehistorie was deze flank van De Hondsrug, die grenst aan de rivier de Hunze, overduidelijk een prima woonplaats. Bij de aanleg van het park zijn archeologische sporen en vondsten zoveel mogelijk in de bodem met rust gelaten. Daar blijven ze namelijk het beste bewaard. Aan de inrichting van het park zie je hoe het landschap er hier in de prehistorie eruitzag.

Archeologen aan het werk bij De Vork (foto MUG Ingenieursbureau)

IJzertijdboerderij

Archeologen vinden bij hun onderzoek niet alleen voorwerpen. Ze vinden ook veel grondsporen: verkleuringen in de bodem. Daar kun je aan zien waar vroeger bijvoorbeeld een kuil is gegraven of een sloot heeft gelopen. Soms vormen deze sporen een duidelijk herkenbare plattegrond van een boerderij of een ander gebouw. Op het terrein waar nu de treinsporen liggen zijn sporen gevonden van een boerderij uit de late ijzertijd, (rond 200 v. Chr.). Aan de hand hiervan is een reconstructie gemaakt van het skelet van de boerderij. Of de boerderij er exact zo heeft uitgezien is niet helemaal zeker, want de bovengrondse delen zijn niet bewaard.

Reconstructie van een ijzertijdboerderij (foto Prorail)
Eén van de vele aardewerken potten gevonden bij de opgravingen (foto MUG Ingenieursbureau)
Eén van de boerderijplattegronden die werd gevonden bij de opgravingen (foto MUG Ingenieursbureau)

Locatiegegevens

Het terrein ligt op 1.3 km wandelen of fietsen naar het oosten vanaf de kruising Kerklaan en Oosterweg in Haren.

Noorderzanddijk, Haren, Groningen

Coördinaten: 53°11’22.7″N 6°37’01.1″E

Contactgegevens

Wandelpark De Vork, Haren