Noorderbegraafplaats - hotspots

De ingang van de begraafplaats

De Noorderbegraafplaats vormt het meest noordelijke puntje van de Hondsrug en is dan ook de meest noordelijke grens van de Hondsrug UNESCO Global Geopark. Meer naar het noorden duiken keileem en dekzand, samen de basis van de Hondsrug, diep weg onder dikke pakketten klei die door de zee zijn afgezet.

Ingang van de Noorderbegraafplaats Groningen foto Arjen Snijders
Ingang van de Noorderbegraafplaats Groningen (foto Arjen Snijders)

De begraafplaats stamt uit 1828, toen er niet meer mocht worden begraven in de stad. en daarom voor verplaatsing werd gekozen naar buiten de stadswallen, maar nog wel op hoge en droge grond. De Noorderbegraafplaats behoort tot de oudste begraafplaatsen van de stad. Tot ongeveer 100 jaar geleden was de Noorderbegraafplaats ook het noordelijkste puntje van de toenmalige stad Groningen. Onder meer P.R. Bos, de onderwijzer naar wie de Bosatlas is vernoemd, ligt er begraven.

De begraafplaats fungeert ook als Joodse begraafplaats (foto Arjen Snijders)

Op de hoogtekaart van Groningen is de omtrek van de Noorderbegraafplaats mooi te zien als punt van de Hondsrug.

Hoogtekaart van Groningen met de Noorderbegraafplaats op het puntje van de Hondsrug. Oranje/geel is hoog.

Locatiegegevens

Noorderbegraafplaats Groningen