Oostpolder - hotspots

Nat natuurgebied Oostpolder

Langs de noordwestelijke oever van het Zuidlaardermeer ligt de Oostpolder. De polder stond vroeger alleen ’s zomers voldoende droog om als weiland en hooiland te worden gebruikt, want ’s winters stond de polder maandenlang blank. Sinds een aantal jaren heeft de Oostpolder er een nieuwe functie als waterbergingsgebied bij gekregen. De polder zal in tijden van extreme watertoevoer opnieuw tijdelijk onder water kunnen worden gezet om elders problemen te voorkomen.

Wetlands langs de oever van het Zuidlaardermeer (foto Jannes van Echten)

Vogelparadijs

De afwisseling van nat en droog plus de ontoegankelijkheid van het gebied maken de polder voor veel vogels tot een aantrekkelijk gebied. In de zomer broeden er kieviten, grutto’s, tureluurs, wulpen en slobeenden. In de rietkragen zijn vogels als de rietgors waar te nemen. Ook zie je er de opvallende grote zilverreiger en misschien zelfs de imposante verschijning van de visarend. In de wintermaanden overwinteren tienduizenden ganzen en zwanen in het gebied. Met name dankzij zijn functie voor de broedvogels en de overwinteraars is de Oostpolder een zogeheten Natura2000-gebied en behoort het tot onze kostbaarste natuurgebieden.

Vernattend landschap in de Oostpolder (foto Jannes van Echten)

Uitkijktoren

De beste plek om vogels te zien is vanaf de prachtige uitkijktoren aan de oever van het Zuidlaardermeer. Breng vooral je kijker mee!

De uitkijktoren aan de oever van het Zuidlaardermeer

Locatiegegevens

Toegangsweg

Coördinaten: 53°07’53.3″N 6°40’56.2″E

Oostpolder