Drents Museum - musea

Internationale tentoonstellingen in het Drents Museum

Het Drents Museum is gevestigd in Assen, op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. De hoofdentree bevindt zich sinds de grote verbouwing en nieuwbouw 2011 in het voormalige koetshuis van het Drostenhuis, dat via een onderaardse gang met de andere gebouwen is verbonden. In 2008 organiseerde het museum de zeer geslaagde tentoonstelling over het Chinese terracotta leger. Sindsdien heeft het Drents Museum met regelmaat grote, internationale tentoonstellingen georganiseerd die veel publiek trekken van dichtbij en veraf.

Het oude gedeelte van het Drents Museum aan de Brink in Assen

Oud gebouw

Een deel van het museum is gehuisvest in het vroegere provinciehuis. De hal en de oude statenzaal ademen nog de sfeer van rond 1900.

De hal van het vroegere provinciehuis

Modern depot

Op een industrieterrein in Assen is begin 2010 een nieuw depot geopend, met daarin ruimte voor circa 90.000 objecten en kunstwerken. Het museum is het eerste in Nederland met een zuurstofarme opslagruimte, hierdoor treedt minder verval op.

Het hypermoderne depot van het Drents Museum

Het Drents Museum heeft een vaste collectie van figuratieve kunst, met name het noordelijk realisme, met vertegenwoordigers van de vierde generatie van ‘De Groep’. Deze verzameling omvat inmiddels vele honderden werken en is daarmee een van de belangrijkste collecties op dit gebied in Nederland.

In 2017 werd de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900, sinds 1983 ondergebracht bij het museum, in eigendom overgedragen. De collectie Nederlandse kunst- en kunstnijverheid 1885 – 1935 bevat daarmee werken van onder anderen Chris Lebeau, Vincent van Gogh, Jan Eisenloeffel, Jan Toorop en Jan Sluijters. In de speciaal ingerichte stijlkamers in het Ontvangershuis is te zien hoe welgestelde Drentse families in vorige eeuwen geleefd hebben.

In de tuin aan de achterzijde van het museum staat het bronzen standbeeld van Bartje.

Het Drentsmuseum heeft een uitgebreide en belangrijke archeologische collectie, waarin de belangrijkste bodemvondsten worden tentoongesteld, waaronder de mooiste vuistbijlen en de reconstructie van het Meisje van Yde.

Reconstructie Meisje van Yde

In het ontvangershuis, onderdeel van het museumcomplex, is het “Poppenhuis” ingericht. Het “Poppenhuis” brengt je naar het Drenthe van de 18de eeuw. Een tijd waarin pruiken in de mode waren en er nog geen elektriciteit was. Communicatie ging via postduiven en etiquette voerde de boventoon. Een bezoek aan dit huis is een belevenis voor jong en oud: een historische ontmoeting met de wereld van 250 jaar geleden, die je niet snel vergeet!

Een scene in het Poppenhuis (Ontvangershuis), met een klok van Tompion

Het Drents Museum is trots op zijn gevarieerde en verrassende tentoonstellingsprogramma voor de komende tijd en hopen u binnenkort in ons mooie museum te begroeten!

Contactgegevens

Drents Museum