Prinses van Zweeloo - hotspots

Het verdwenen graf van de Prinses van Zweeloo

Eerlijk gezegd heeft er waarschijnlijk nooit een Prinses van Zweeloo bestaan. Archeologen gaven deze bijnaam aan de vrouw waarvan ze een halve eeuw geleden het graf vonden op de es van Zweeloo. Behalve een vaag silhouet van het lichaam vonden ze in het graf kostbare sieraden en restanten van haar kleding.

De “Prinses van Zweeloo” (reconstructie van het linnen gewaad en sieraden)

Het graf op de es

Het graf van de Prinses van Zweeloo werd in 1952 gevonden bij een zandafgraving op de es tegenover het twaalfde-eeuwse kerkje. Op aanwijzing van schoolmeester Jeuring vonden archeologen er meer dan honderd graven uit het begin van de middeleeuwen, de periode van 400 tot 850 na Chr. Het grafveld was dus in gebruik vlak vóór de komst van het christendom en dus vóór de bouw van het eerste kerkje van Zweeloo. De vage contouren van haar grafheuvel zijn nog zichtbaar bij de picknickplek aan de Wheem.

Grafgiften

De Prinses van Zweeloo moet rond 450 na Chr. geleefd hebben. Hoe oud ze geworden is, weten we niet. Als lijkkleed droeg ze een bijzonder linnen gewaad met daaroverheen een wollen mantel, vastgemaakt met een prachtige vlindervormige mantelspeld. Ze droeg een snoer van 130 kleine glazen kralen en een gordel met 100 barnstenen kralen en ze kreeg tal van andere grafgiften mee. In de directe nabijheid werden 6 paardengraven gevonden.

De mantelspeld uit het graf

Locatiegegevens

Coördinaten: 52°47’37.7″N 6°44’30.0″E

Prinses van Zweeloo