Hotspot - hotspots

De Mandelanden

In de velden achter Westdorp begint het Voorste Diep. Het Voorste Diep is één van de twee bovenloopjes van de Hunze. Bij Borger breekt het Voorste Diep door de Hondsrug. Het Voorste Diep loopt door het gebied Mandelanden heen, waar de natuur nieuwe kansen heeft gekregen.

De moerassige Mandelanden

Terug naar de oorsprong

Het Voorste Diep leverde lang geleden een opmerkelijke prestatie door zich een weg dwars door de Hondsrug te banen. Bij het graven van het Kanaal Buinen-Schoonoord werd handig van deze natuurlijke laagte gebruik gemaakt. In de loop van de vorige eeuw is het oorspronkelijke beekdal vrijwel helemaal verdwenen. Het Drentse Landschap heeft in 2012 de oorspronkelijke beekloop van het Voorste Diep teruggebracht naar zijn oude staat.

Uitkijktoren

Langs de weg Borger Ees is een uitkijktoren geplaatst vanwaar je een mooi overzicht hebt over de nieuwe natuurontwikkeling.

De uitkijktoren langs de weg Borger-Ees

Doorbraakdal

Het doorbraakdal van het Voorste Diep is waarschijnlijk aan het einde van de Saale ijstijd gevormd, toen grote hoeveelheden smeltwater door de Hondsrug braken en een bedding uitsleten.

De Mandelanden vormen de bovenloop van het doorbraakdal van het Voorste Diep. Uitkijktoren bij het kruisje (AHN beeld).

Locatiegegevens

Natuurgebied Mandelanden

Coördinaten informatiebord:  52°54’32.1″N 6°46’35.5″E

Uitkijktoren

Aan de weg tussen Borger en Ees is een uitkijktoren geplaatst die je een uitzicht geeft over het nieuwe natuurgebied

Coördinaten van de uitkijktoren: 52°54’49.0″N 6°47’50.5″E

Deel dit:
Mandelanden