Mandelanden - hotspots

De Mandelanden

In de velden achter Westdorp begint het Voorste Diep. Het Voorste Diep is één van de twee bovenloopjes van de Hunze. Bij Borger breekt het Voorste Diep door de Hondsrug. Het Voorste Diep loopt door het gebied Mandelanden heen, waar de natuur nieuwe kansen heeft gekregen.

De moerassige Mandelanden

Terug naar de oorsprong

Het Voorste Diep leverde lang geleden een opmerkelijke prestatie door zich een weg dwars door de Hondsrug te banen. Bij het graven van het Kanaal Buinen-Schoonoord werd handig van deze natuurlijke laagte gebruik gemaakt. In de loop van de vorige eeuw is het oorspronkelijke beekdal vrijwel helemaal verdwenen. Het Drentse Landschap heeft in 2012 de oorspronkelijke beekloop van het Voorste Diep teruggebracht naar zijn oude staat.

Bovenloop van het Voorste Diep in de Mandelanden

Locatie van de Mandelanden

Coördinaten:  52°54’32.1″N 6°46’35.5″E

Natuurgebied Mandelanden

Deel dit:
Mandelanden