Hunze - verhalen

De Hunze opnieuw kronkelend door het laagland

Ten oosten van de Hondsrug ligt het wijde dal van de rivier de Hunze, een overblijfsel uit de Saale-ijstijd. In de vorige eeuw werd de Hunze grotendeels gekanaliseerd. Wat ooit een brede meanderende beek was in een uitgestrekt en ontoegankelijk veenmoeras, werd door de mens in enkele eeuwen getransformeerd tot een kanaal in een uitgestrekt, saai landbouwgebied. Gelukkig maakt de natuur in het Drentse Hunzedal een bewonderenswaardige comeback, geïllustreerd door de gestage groei van de beverpopulatie. In het Hunzedal worden nieuwe natuurgebieden gecreëerd die worden beheerd door de Stichting het Drentse Landschap.

Herstel van de Hunze, Hunzevisie

Eeuwenlang was het Hunzedal onderdeel van een uitgestrekt en ontoegankelijk veengebied. Pas in de middeleeuwen begon de mens de toegankelijke delen te benutten als hooiland. Hal­verwege de achttiende eeuw kwam de grootscha­lige vervening op gang. In de 20e eeuw werd het dal omgevormd tot een optimaal ingericht agrarisch landschap met een rechtgetrokken beek. In 1995 presentee­rden Het Drentse Landschap, Het Groninger Landschap en het Wereld Na­tuur Fonds een gezamenlijke natuuront­wikkelings­visie, de Hunzevisie, voor het stroo­mgebied van de Hunze. Dit heeft geleid tot uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten op diverse plekken langs de Hunze. Stapsgewijs ontwikkelt de Hunze zich hierbij weer tot een vrij kronkelende beek ingebed in een natuurrijk, voor mens, plant en dier aantrekkelijk landschap.

Op diverse plekken kronkelt de beek weer als vanouds, ingebed in een nat en natuurrijk beekdallandschap langs de voet van de Hondsrug. Het succes is af te lezen aan de gestage populatiegroei van de bekendste nieuwe bewoner van het gebied: de bever; en het verdwijnen van de typische weidevogelpopulatie als de Kievit, Grutto en Tureluur.

Nieuwe meanders in de Hunze bij Gasselternijveen

Boerderij Egberts Lent

Centraal in het gebied, op steenworpafstand van de herstelde Hunze ligt de boerderij Egberts Lent, nabij de Breevenen waar de waterleidingmaatschappij water wint. Egberts Lent is een markante Oldambster boerderij uit 1812 en de oudste gebinten zijn zelfs gedateerd rond 1630. Lent is een oud Drents woord voor laad- en losplaats van turf. De sporen hiervan zijn nog vindbaar in de wal naast de Hunze. Turf werd van hieruit onder andere naar Groningen vervoerd. Vanaf het erf zie je goed dat de boerderij op een bijzondere plek staat, namelijk op de rand van veen en zand. Voor de boerderij kijk je uit over het uitgestrekte Hunzedal en achter de boerderij glooit de Hondsrug. Boerderij Egberts Lent is in bezit van het Drents Landschap die de boerderij grondig heeft laten restaureren en een nieuwe functie in het dal van de Hunze heeft gegeven.

Boerderij Egberts Lent

Vanaf Egberts Lent kun je prachtige wandel- en fietstochten maken om zo het veen van de Hondsrug écht te beleven.

Contactgegevens

Stichting Het Drentse Landschap

Hunze