Ellert en Brammert - musea

Openluchtmuseum Ellert en Brammert

Zet de tijd een eeuw terug in het openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’ in Schoonoord. In dit museum, gelegen in de streek het Ellertsveld, herleeft het verleden van Zuidoost-Drenthe. Het wonen en leven in deze omgeving wordt uitgebeeld door verschillende woonvormen. In de eerste plaats is daar de plaggenhut. Maar ook een Saksische boerderij, tolhuis, schooltje en zelfs een gevangenis behoren tot de collectie. In de oude boerenherberg is ook nu een hapje en een drankje verkrijgbaar. In de expositiegebouwen zijn diverse verzamelingen ondergebracht.

Gezellig tafelen bij de Boerenherberg
Vroeger woonde men in een plaggenhut zoals deze

Eeuwen geleden maakten de reuzen (of rovers) Ellert en Brammert deze omgeving onveilig met hun strooptochten. Zij staan nu als blikvangers bij de ingang van het museum. In het hol van de beide rovers wordt de gruwelijke legende gedeeltelijk driedimensionaal uitgebeeld. Een speeltuin en kinderboerderij maken het geheel compleet. In de kinderboerderij is een 16-delig kippenverblijf opgenomen, waarin Drentse hoenders zijn gehuisvest in verschillende kleurslagen, zoals die vroeger overal in Drenthe op de boerenerven voorkwamen. www.drentsehoenclub.nl

Het Drentse Hoen

Contactgegevens

Ellert en Brammert

Ellert en Brammert