Odoornerdennen - hotspots

Een jong bos op een oude zandverstuiving

Ten noorden van Odoorn liggen de Odoornerdennen. Dit bos bevindt zich op een voormalige zandverstuiving. Indertijd werd het bos door de boeren aangelegd om een eind te maken aan de overlast van het stuifzand op de akkers. Uiteindelijk is hier een mooi, gevarieerd natuurgebied ontstaan. 

De Odoornerdennen (foto Jannes van Echten)

Een natuursnelweg

Op tal van plaatsen in dit gebied kan je nog prachtige stukjes heide met grote jeneverbesstruiken vinden. Deze delen van het veld waren vroeger te heuvelachtig om te ontginnen.

Wandelend in het bos zal je zien dat er brede stroken gekapt zijn. Dit is met name bedoeld om het voor dieren eenvoudiger te maken om zich te verplaatsen. Dankzij zo’n ‘natuursnelweg’ komen de dieren gemakkelijker met soortgenoten elders in aanraking.

Hier zorgen heide, jeneverbesstruiken, dennen en andere soorten voor een gevarieerd gebied (foto Jannes van Echten)

Wandeling

De wandeling ‘Tijdreisroute Leewal‘ gaat ook langs de Odoorner Dennen en levert interessante historische gegevens over het gebied. Ook Staatsbosbeheer heeft een wandelroute van 3 kilometer uitgezet, gemarkeerd met rode paaltjes. Deze wandeling kan je beginnen vanaf de parkeerplaats aan de Exloërweg.

Locatiegegevens

Parkeerplaats Odoornerdennen

Coördinaten: 52°51’42.3″N 6°51’15.4″E

Odoornerdennen