Kasteel Coevorden - hotspots

Meer dan 800 Jaar strijd rond Kasteel Coevorden

Wanneer het kasteel is gesticht is onbekend. De eerste vermelding stamt uit 1141. Het staat op een strategische plek op de kruising van belangrijke handelswegen waar de ontoegankelijke veenmoerassen overgestoken konden worden via doorwaadbare plaatsen (voorden) in de rivieren. Na Coevorden lag geheel Drenthe en Noord-Nederland open. Dat maakte de plek van strategisch belang en van bijzondere economische betekenis.

Living history rond het kasteel

Functie

Wellicht heeft het kasteel in 1402 zijn huidige uiterlijk gekregen. Tevens waren er verdedigingstorens op het terrein aanwezig en werd het omgeven door een wal van aarde en steen. Het kasteelterrein bleef eeuwenlang gehandhaafd. Na de Franse tijd (1813) werd het kasteel een militair hospitaal. In 1900 trok het gemeentebestuur erin. Behalve de hoofdvleugel van het kasteel werden de overige gebouwen op het kasteelterrein in de loop van de tijd afgebroken en de gracht werd steeds verder gedempt. Een toren werd in 1972 gereconstrueerd met behulp van een paragnost. Tegenwoordig is het kasteel, na wederom een flinke restauratie, in gebruik als restaurant.

Een kanon herinnert aan de woelige tijden van weleer

Locatiegegevens

Coördinaten: 52°39’44.4″N 6°44’32.0″E

Kasteel Coevorden