Bargerveen - hotspots

Enige overgebleven hoogveengebied

Na de laatste ijstijd begon zo’n 10.000 jaar geleden het klimaat warmer en vochtiger te worden. In het stagnerende water van de beekdalen ging veenmos groeien. Het veen bleef doorgroeien en zo ontwikkelde zich tussen de rivieren Hunze en Eems een enorm veenmoeras: het Bourtangermoeras. Eens was het wel 3000 vierkante kilometer groot. Een klein deel van het Bourtangermoeras wordt beschermd als het Bargerveen en is vanwege zijn unieke status uitgeroepen tot een van de aardkundige monument van Drenthe. 

Bargerveen, overblijfsel van het Bourtangermoeras

Omhoog groeien

Het veenpakket werd zo dik dat het zelfs tegen de Hondsrug omhoog begon te groeien. Hier en daar bedekte het veen de Hondsrug volledig, zo ook hier aan de rand van het Bargerveen. Onderweg zie je veel keien die bij de vervening onder het veen gevonden zijn.

Levend hoogveen

Het Bargerveen is het enige grote, levende stuk van het Bourtangermoeras dat in Nederland overgebleven is. Het is een natuurgebied van meer dan 2000 hectare met één van de laatste stukken levend hoogveen. In kleine veenmeertjes – meerstallen heten ze – groeit nog steeds het veenmos.

Veen en water

Veen en water hebben alles met elkaar te maken. Veen bestaat voor negentig procent uit water. Het water zorgt ervoor dat het veenmos kan groeien tot metersdikke veenpakketten. Een veengebied is allesbehalve vlak en eentonig. Je vindt er hoge veenbulten, vlakke stukken, moerassen en meertjes. Het noordelijke deel van het Bargerveen is één grote waterpartij. Een waar vogelparadijs, zoals je in de grote kijkhut met eigen ogen kunt zien.

Het natte Bargerveen

Natuurgebied

Eens strekte het Bourtangermoeras zich uit van de Hunze tot aan de Eems en was het groter dan de provincie Drenthe. Wat er in Drenthe van overbleef, is het Bargerveen in het zuidoosten van de provincie. Met een oppervlak van 2000 hectare overigens nog steeds een natuurgebied om u tegen te zeggen.

Veenpluis als kenmerkende vegetatie

Uniek en kwetsbaar

In het Bargerveen vind je levend hoogveen en dat is een voor Nederland unieke situatie. En heel kwetsbaar! Met dammen probeert Staatsbosbeheer zoveel mogelijk het water in het Bargerveen vast te houden. Als het veen verdroogt, verdwijnen met het veenmos ook de zeldzame planten en dieren van het hoogveen. Dus is het letterlijk een kwestie van ‘pappen en nathouden’… In het Bargerveen zie je wat je elders in de natuur van het Hondsruggebied ook zo vaak ziet: dat mens en natuur elkaar hard nodig hebben!

Wandelingen

Op de parkeerplaats Bargerveen-Noord aan de Verlengde Scheperweg beginnen drie met paaltjes uitgezette wandelingen. De kortste is 2,3 kilometer, de middelste is een rondwandeling van 6 kilometer. Vlakbij de parkeerplaats ligt een grote vogelkijkhut (een stukje het fietspad op en dan het betonweggetje linksaf). De langste route (13km) begint ook bij de parkeerplaats aan de noordkant van het Bargerveen. Hier vind je ook uitgebreide informatie over het Bargerveen. Je komt halverwege ook nog langs de grote schaapskooi in Weiteveen, een goede plek om even bij te komen. Deze wandeling kan je korter maken door stukjes af te snijden. Ook vanaf de schaapskooi kan je mooie wandelingen door het veen maken.

Wandelroute Bargerveen. De nummertjes staan in de link.

Locatiegegevens

Veenloopcentrum Weiteveen

Coördinaten: 52°42’06.6″N 7°01’37.7″E

Bargerveen