Veenloopcentrum - musea

Baggeren door het veen bij het Veenloopcentrum

Het Veenloopcentrum in Weiteveen vormt het middelpunt van de wandelactiviteiten: het veenlopen. Je kunt er binnenlopen voor informatie over het Bargerveen. Staatsbosbeheer heeft paaltjesroutes uitgezet om je het Bargerveen zelf te laten ontdekken. Bijvoorbeeld de vier kilometer lange blauwe paaltjesroute aan het eind van de Zuidersloot.

De ingang van het Veenloopcentrum Weiteveen

Weiteveen en Bargerveen

De eerste mensen in Weiteveen waren boeren van over de grens. Ze pachtten 150 jaar geleden een stukje veengrond om er boekweit te verbouwen. De dorpsnaam Weiteveen herinnert hier nog aan. Hun boekweit zaaiden ze in het veen. Het was ouderwetse roofbouw. Ze staken het veen in brand en zaaiden de boekweit in de vruchtbare as. Het duurde tot de twintigste eeuw voor de turfgravers dit deel van Zuidoost-Drenthe bereikt hadden. Toen op het veengebied ‘het Amsterdamsche Veld’ de turfproductie goed en wel op gang gekomen was, bleken de turfjaren voorgoed voorbij.

Bourtangermoeras

In het Bargerveen bij Weiteveen kun je nog iets van de weidsheid van het eindeloze Bourtangermoeras van weleer ervaren. Eens was het Bourtangermoeras net zo groot als de hele provincie Drenthe. Wat ervan overbleef, is het huidige Bargerveen. Dit is een natuurgebied van meer dan 2000 hectare met een van de laatste stukken levend hoogveen. In kleine veenmeertjes, meerstallen genaamd, groeit nog steeds het veenmos.

Het Bargerveen is een natuurgebied van meer dan 2000 hectare groot.

Openingstijden

April t/m oktober van 10:00 tot 16:00 uur
De rest van het jaar beperkt geopend

Contactgegevens

Veenloopcentrum