Dorpskerk van Zuidlaren - hotspots

Dorpskerk van Zuidlaren

De oudste delen van de dorpskerk van Zuidlaren dateren uit de middeleeuwen. Onderin de muren van de kerk van Zuidlaren zitten grote bakstenen. Kloostermoppen heten ze. Ze zijn veel groter en onregelmatiger van vorm dan de nieuwere metselstenen. 800 jaar geleden zijn de kloostermoppen gebakken in veldovens aan de oever van de Hunze. In de ovens werd turf gestookt uit het Zuidlaarderveen.

Kloostermoppen in de muur van de Zuidlaarder kerk

Groninger klooster

Toen in 1232 hun houten kerkje afbrandde, besloten de Zuidlaarders een kerk van steen te bouwen. De stenen werden gebakken door monniken van de abdij van Aduard. Dit Groninger klooster was toen de grootste economische onderneming in Noord Nederland.

Veen

Aduarder kloosterlingen waren de eersten die op grote schaal turf gingen steken aan de overkant van de Hunze. In 1262 verkochten de Zuidlaarders hun veen ten oosten van de Hunze aan de abdij. Hier ontstond het dorp Zuidlaarderveen. Later begonnen ondernemende burgers en instellingen uit Groningen verderop langs de Hunze veenland te kopen van boeren uit de Hondsrugdorpen. Zo ontstonden de eerste veenkoloniën.

Locatiegegevens

Hervormde Kerk

Coördinaten:   53°05’46.2″N 6°41’16.9″E

Deel dit: