Deurzerdiep - hotspots

Het Deurzerdiep kronkelt weer als vanouds

In de laagte tussen Assen en Rolde stroomt het Deurzerdiep. In 1965 kwam er een verbinding tussen het Deurzerdiep en het Noord-Willemskanaal ten noorden van Assen om een eind te maken aan de wateroverlast verder stroomopwaarts waar de boeren veel last van hadden. Ter wille van deze ‘afleiding’ werd het Deurzerdiep vergraven tot het afwateringskanaal dat nu de weg Assen-Rolde passeert. Recentelijk is de oude bedding van het Deurzerdiep hersteld en is er een toegangspoort voor het Nationale Park ingericht. 

Gekanaliseerde Deurzerdiep

Kanalisatie als redmiddel

De aanleg van het afleidingskanaal destijds zou uiteindelijk overigens wél de redding van de rest van de Drentsche Aa betekenen. De noodzaak om het beeksysteem verder stroomafwaarts ook op zijn kop te zetten was met de ingreep komen te vervallen.

In de groenlanden ten oosten van het gekanaliseerde diep mag het Deurzerdiep als het ware weer van voren af aan beginnen. Verder stroomafwaarts kronkelt de beek als vanouds door het landschap, alsof er niets gebeurd is… Ook ten zuiden van de weg Assen-Rolde is het Deurzerdiep inmiddels ge-hermeanderd, terwijl er ook plannen zijn om het Amerdiep verder stroomopwaarts aan te pakken.

Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is één van de 20 nationale parken in Nederland. Het totale Drentsche Aa-gebied is 34.000 hectare groot. Ongeveer een tiende deel daarvan is bij natuurorganisaties in beheer.

Galloway runderen langs het Deurzerdiep

Aan het weggetje naar Deurze ligt een ruime parkeerplaats. Hier starten verschillende wandelroutes door het dal van het Deurzerdiep en naar Kampsheide.

Locatiegegevens

Startplaats: Café De Aanleg

Coördinaten: 52°59’19.3″N 6°36’37.0″E

Deurzerdiep