Drouwenerzand-DeHondsrug-UGG
Wandelen - routes

Het Bijvoetpad tussen Borger en Drouwen

  • 13,5 km
  • 3 uur

Bijvoet is een algemeen voorkomende, zomerbloeiende plant. De Nederlandse naam doet denken aan een Romeins gebruik. De Romeinen deden stukken van de plant in hun sandalen omdat ze dan minder last hadden van vermoeide voeten. De bladeren bevatten een vluchtige olie die in aanraking met warme voeten verdampt, hetgeen een verkoelend effect heeft.

Bijvoet

Bijvoet

De Latijnse naam Artemisia verwijst naar de godin Artemis. De volksnaam ‘moeder aller kruiden’, spreekt voor zichzelf. Het kruid werd in de volksgeneeskunst ingezet tegen vrouwenziekten. Op sommige bladeren zitten galappeltjes. De gelukkige vinder daarvan kan er, volgens een oud bijgeloof, vanuit gaan dat hem een grote schat ten deel valt.

Wandelroute Bijvoetpad

De ANWB wandelroute ‘Het Bijvoetpad’ start bij het Hunebedcentrum in Borger. Onderweg kun je bij het Hunebedcentrum, of in Drouwen of Borger wat eten en drinken.

Routekaartje Bijvoetpad

Zie ook deze link naar de ANWB wandelroute.

1 Start bij Hunebedcentrum Borger

Het Hunebedcentrum zet u op het spoor naar de prehistorie. Naar de tijd dat de eerste boeren zich in Drenthe vestigden. Deze boeren bouwden de indrukwekkende stenen grafmonumenten waarvan de restanten nu nog steeds in het Drentse landschap zijn te bewonderen. Er staan er nog 54 en het grootste staat pal naast het Hunebedcentrum.

In dit museum wordt het verhaal verteld over deze mysterieuze Megalitische graven en het volk dat ze heeft gebouwd. Er wordt ingegaan op vragen als: wie heeft ze gebouwd en hoe, maar vooral ook waarom ze zijn gebouwd. Het Hunebedcentrum organiseert regelmatig speciale activiteiten zoals exclusieve tentoonstellingen, markten, wandelingen, kinderactiviteiten, enzovoort.

2. Hunebedden bij Borger en Bronneger

Borger is de ‘Hunebedhoofdstad’ van Nederland dankzij de aanwezigheid van 18 van de 54 Drentse hunebedden. De eerste boeren in Drenthe waren de Hunebedbouwers. Van deze ruim 5.000 jaar oude graven komen we er zes tegen: één bij Borger en vijf bij Bronneger. De naam die de archeologen aan de bouwers van deze graven hebben gegeven is Trechterbekercultuur.

trechterbekerTrechterbekers

Deze naam danken ze aan het vervaardigen en gebruiken van trechtervormige potten. Het grootste hunebed van Nederland is 22,5 meter lang.

Hunebed D21Hunebed bij Bronneger

3. Drouwenerzand

Het Drouwenerzand is een uitgestrekt bos- en heidegebied tussen Drouwen en Gasselte. In dit gebied ligt een stuifzandgebied. Deed men er vroeger alles aan om het stuifzand aan banden te leggen, nu is het beheer erop gericht om het stuifzand te behouden. Een markante boom in het heidegebied is de jeneverbes. Landelijk gezien is de jenever bes een zeldzame verschijning, in Drenthe komt de boom nog regelmatig voor. De bessen worden gebruikt voor het maken van jenever: vandaar de naam jeneverbes.

Jeneverbes op het Drouwenerzand

4. Hunsow, Drents Utopia

Een oude legende wil, dat er ooit in Drenthe een hoogbeschaafde stad heeft gelegen, gebouwd door reuzen, en later door mensen bewoond. De Noormannen zouden de stad in 809/810 hebben  verwoest. Deze stad wordt Hunsow genoemd en vanaf 1660 is er gezocht naar sporen van dit verdwenen Drents Utopia. Gezocht werd in de omgeving Exloo-Valthe. Landbouwer Hingstman uit Bronneger, amateurarcheoloog, beweert echter dat Hunsow op zijn landerijen moet hebben gelegen. Onbetwist is dat er sporen zijn gevonden van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Het bebouwde kombordje “Hunsow” is echter nooit ontdekt.

5. De Noordooster Lokaalspoorweg en de halte Drouwen

Bij de voormalige draaibare spoorbrug en het brugwachtershuis loopt de route over het voormalige tracé van de Noordooster-Lokaalspoorweg in de richting van de halte Drouwen. Deze spoorweg werd in 1905 aangelegd als onderdeel van het traject Emmen-Stadskanaal. Er kwamen stations in Buinen, Gasselternijveen en Drouwen. De straat langs de huizen heet nog steeds de Spoorstraat. Een boerderij met bierreclame aan de gevel verraadt het voormalige stationskoffiehuis. Aan het vervoer kwam in 1964 een eind.

DrouwenHalte Drouwen (1905)

6. Stroomdal Hunze

Hier heb je een prachtig uitzicht op het stroomdal van de Hunze. De oude rivier de Hunze vormt de oostgrens van de Hondsrug. Het hoogteverschil is op sommige plaatsen meer dan 20 meter.

hunzedalDal van de Hunze

7. Joodse begraafplaats

Voor de Tweede Wereldoorlog leefde er in Borger een kleine Joodse gemeenschap. Naast een eigen kerkhofje bezaten ze ook een synagoge. Op de begraafplaats valt de joodse jaartelling op de grafstenen op (bijvoorbeeld 5 Siwan 5675 = 18 mei 1915). Na de oorlog is er van de joodse gemeenschap in Borger niemand teruggekeerd.

8. Beeld Harm Tiesing

De Drentse schrijver Harm Tiesing leefde van 1853 tot 1936. Zijn meer dan 100 titels omvattende oeuvre handelde over uiteenlopende onderwerpen uit het dagelijks leven. In het politieke en sociale leven van Borger nam hij eer voorname plaats in.

tiesingBeeld Harm Tiesing

9. Nederlands Hervormde kerk van Borger

De toren, opgetrokken uit kloostermoppen en rustend op een fundering van zware veldkeien, dateert uit de 14e eeuw en is 27 meter hoog. De in 1949 geplaatste klok verving een klok uit 1501. De ouderdom van het uurwerk wordt geschat op ruim 300 jaar. Het bouwjaar van de kerk is niet meer te achterhalen. Wel is bekend dat deze kerk was gewijd aan Sint Willebrordus en dat in 1666 de Ridderschap van Eigenerfden 150 Carolus gulden beschikbaar stelde voor de restauratie van dit gebouw. Het rooster, dat het kerkerf scheidt van de Hoofdstraat, belette loslopende varkens het kerkhof te betreden. In de volksmond heette het, dat het rooster de duivel met zijn bokkepoten moest weren.

RoosterHet Borger “rooster”

Startpunt

Deel dit: