Hunzebos - hotspots

Hunzebos

In de laatste ijstijd, het Weichselien, was het in het Hondsruggebied hartje zomer niet meer dan een paar graden boven nul en bleef de grond permanent bevroren. Dit zorgde voor bijzondere geologische verschijnselen. Bij het Hunzebos te Exloo kun je daar een mooi voorbeeld van zien. Geologen noemen het een droogdal. 

Glooiend landschap op de Hondsrug

Droogdalen uit de laatste ijstijd

’s Zomers smolt de sneeuw en begon het bovenste laagje van de bodem te ontdooien. Het smeltwater spoelde de ontdooide grond van de Hondsrug naar beneden. Jaar in jaar uit herhaalde dit proces zich. De dalen werden steeds breder en dieper. Na de ijstijd verdween de vorst uit de bodem en kon het regenwater in de bodem wegzakken en kwam het dal droog te liggen. Vandaar de naam ‘droogdal’.

Kunstwerk ‘Mental map’ aan de rand van het bos

Locatie van het Hunzebos

Coördinaten: 52°52’08.4″N 6°52’24.5″E

Locatie

  • Dalakkersweg
  • 7875 ZG Exloo
Hunzebos