Hunzebos en Leewal - hotspots

Hunzebos en Leewal (Exloo)

Het gebied rondom Exloo is rijk aan overblijfselen uit de ijstijden. In de laatste ijstijd, het Weichselien, was het in het Hondsruggebied hartje zomer niet meer dan een paar graden boven nul en bleef de grond permanent bevroren. Dit zorgde voor bijzondere geologische verschijnselen. Bij het Hunzebos bij Exloo kun je daar een mooi voorbeeld van zien. Geologen noemen het een droogdal. Verder ligt hier nog de geheimzinnige Leewal…

Glooiing vanaf een rug naar een droogdal bij Exloo

De Leewal

Tussen het Molenveld en de Westeresch van Exloo ligt de Leewal. Lang werd gedacht dat dit een dekzandrug was, maar volgens recent onderzoek zou het een esker kunnen zijn. Eskers ontstonden aan het eind van de Saale ijstijd toen de ijskap ging smelten en er smeltwatertunnels onder het ijs ontstonden. Deze tunnels vulden zich met klei, zand en grind. Nadat het ijs smolt bleef dit materiaal als een richel in het landschap achter. De paaltjesroute over het Molenveld brengt je ook langs de Leewal.

Vorming van een esker in een tunnel onder het ijs

Droogdalen uit de laatste ijstijd

‘s Zomers smolt de sneeuw en begon het bovenste laagje van de bodem te ontdooien. Het smeltwater spoelde de ontdooide grond van de Hondsrug naar beneden. Jaar in jaar uit herhaalde dit proces zich. De dalen werden steeds breder en dieper. Na de ijstijd verdween de vorst uit de bodem en kon het regenwater in de bodem wegzakken en kwam het dal droog te liggen. Vandaar de naam ‘droogdal’.

Kunstwerk ‘Mental map’ in het droogdal van het Hunzebos bij Exloo

Locatie van het Hunzebos

Dalakkersweg, Exloo

Coördinaten: 52°52’08.4″N 6°52’24.5″E

Locatie

  • Dalakkersweg
  • 7875 ZG Exloo
  • Deel dit:
Hunzebos en Leewal