Hunzebos en Leewal - hotspots

Het ijstijdenlandschap van Hunzebos en Leewal (Exloo)

Het landschap rond Exloo is het kloppend hart van De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Het glaciale Hondsruglandschap is er nog grotendeels onaangetast aanwezig en is rijk aan overblijfselen uit de ijstijden. Hier liggen het Hunzebos en Leewal, een raadselachtige steile wal die door het landschap kronkelt.

De rijke geschiedenis van dit gebied kun je op een bijzondere manier beleven, met de Tijdreisroute Leewal en het Sabeltandtijgerspoor. De eerste is een wandeling van 7,5 kilometer voor volwassenen, de tweede een speelroute voor kinderen van ongeveer 2 kilometer door het sprookjesachtige Hunzebos. Voor beide routes is een app ontwikkeld waarmee je nog meer beleeft, met virtual en augmented reality, 360gradenfilmpjes en games. Klik op de linkjes voor uitgebreide informatie hierover.

Droogdal en Leewal

In de laatste ijstijd, het Weichselien, was het in het Hondsruggebied hartje zomer niet meer dan een paar graden boven nul en bleef de grond permanent bevroren. Dit zorgde voor bijzondere geologische verschijnselen. Bij het Hunzebos bij Exloo kun je daar een mooi voorbeeld van zien. Geologen noemen het een droogdal. Verder ligt hier nog de Leewal, een van de steile zandruggen die door het landschap kronkelen.

Glooiing vanaf een rug naar een droogdal bij Exloo

De Leewal

Tussen het Molenveld en de Westeresch van Exloo ligt de Leewal. Deze langgerekte en grillige rug bestaat voornamelijk uit zandige afzettingen, maar ook zijn grindige afzettingen aangetroffen. Daarom wordt momenteel onderzocht of het een stuifzandrug is (ontstaan in onze huidige geologische tijd, het Holoceen), een dekzandrug (ontstaan in het toendra-landschap van de laatste ijstijd, het Weichselien) of een esker. Eskers ontstonden aan het eind van de voorlaatste of Saale ijstijd, toen tunnels onder de smeltende ijskap zich vulden met klei, zand en grind. Nadat het ijs smolt bleef dit materiaal als een richel in het landschap achter. De paaltjesroute over het Molenveld brengt je ook langs de Leewal.

Vorming van een esker in een tunnel onder het ijs

Ontstaan van droogdalen in de laatste ijstijd

De droogdalen ontstonden in de Weichsel ijstijd, toen de ondergrond permanent was bevroren. ’s Zomers smolt de sneeuw en begon het bovenste laagje van de bodem te ontdooien. Het smeltwater spoelde de ontdooide grond van de Hondsrug naar beneden. Jaar in jaar uit herhaalde dit proces zich. De dalen werden steeds breder en dieper. Na de ijstijd verdween de vorst uit de bodem en kon het regenwater in de bodem wegzakken en kwam het dal droog te liggen. Vandaar de naam ‘droogdal’.

  Kunstwerk ‘Mental map’ in het droogdal van het Hunzebos bij Exloo

Locatiegegevens

Coördinaten: 52°52’08.4″N 6°52’24.5″E

Locatie van de Leewal

Zuideinde 36, 7875 CD Exloo (Zwembad)

Coördinaten: 52°52’12.8″N 6°51’31.6″E

Deel dit: