Celtic fields in de Zeijer strubben
Artikel - Celtic Fields en marke- en malebossen, Spek & Smeenge, 2021

Celtic Fields en marke- en malebossen, Spek & Smeenge, 2021

Doordat archeologen en historisch-geografen vaak onafhankelijk van elkaar onderzoek doen, is er relatief weinig onderzoek gedaan naar de samenhangen tussen laat-prehistorische en middeleeuwse cultuurlandschappen. Hierdoor weten we ook weinig over lange termijnprocessen en transities die zich tussen beide tijdvakken hebben voltrokken. Wel is al decennialang bekend dat woon-werklandschappen uit de prehistorie vrijwel overal op heel andere plekken liggen dan die uit de historische tijd.

Deel dit: