Ambachtmakelaar

De Hondsrug UNESCO Global Geopark richt zich op het unieke karakter van De Hondsrug, zowel geologisch als qua cultuur: het wonen, werken en recreëren op de Hondsrug.
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor een duurzame regionale economie verbindt De Hondsrug UNESCO Global Geopark zich met de traditie van de ambachtelijke ondernemers in Zuidoost-Drenthe.

Ambacht

Zo was het in Zuidoost Drenthe gebruikelijk dat iedereen een ambacht uitoefende, naast eventueel ander werk. Zo ontstonden later ook de kleine ‘aan huis winkeltjes’. Iedereen die kon voerde een economische activiteit uit. Kenmerkend daarvoor was dat men ‘voor zichzelf werkte’. In de huidige tijd is het aantal mensen in Z-O Drenthe dat voor zichzelf werkt nog steeds hoger dan het gemiddelde van Nederland. Tegenwoordig noemen we hen professionals. Bij de belastingdienst bekend als de ZZP-er. Veel ambachtlieden zijn waarschijnlijk ook ZZP-er of hebben een klein bedrijf. Hun organisatiegraad is zeker niet fabrieksmatig of grootschalig te noemen.

Definitie

Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. Men leert vaardigheden. Het ambacht richt zich op de productie en verwerking van materiële goederen, diensten of waren. In het ambacht kan een zekere graad van mechanisering en automatisering tegenwoordig niet ontbreken. De industrie onderscheidt zich echter door de combinatie van het fabrieksmatige en grootschaligheid. Een organisatie met ambachtlieden kent – bijna – geen hierarchische deling.
Een belangrijk element in het ambachtelijk werken is dat we er op uit zijn het ambacht niet te laten uitsterven, het is deels immaterieel en levend erfgoed. We willen er zelf een bestaan mee kunnen opbouwen en we willen er een toekomst voor creëren. Daar hoort ook bij de wil om bij te dragen aan een duurzamere lokale economie.

Doel

Het initiatief ‘De Ambachtmakelaar’ heeft tot doel:

  • het versterken van de bedrijfsvoering van de betrokken ambachtslieden
  • in food en non-food,
  • individueel en als collectief.
  • behoud van ambachten/vakkennis onder meer door het naar arbeidsmarkt en ondernemerschap toeleiden van ‘gezellen’.

 

Met andere woorden:

Met de inzet van de ambachtmakelaar willen we:

  • afzetmarkt van ambachtslieden creëren c.q. vergroten en de
  • ambachten/vakkennis behouden

 

Aanmelden

Ben jij ambachtelijk ondernemer of ben je op een andere manier ambachtelijk aan het werk en wil jij meedoen met het project? Via onderstaand formulier kun je je aanmelden. We horen graag van je!