Banner Evertsbois Grafheuvels
Geosite Evertsbos - hotspots

Geosite Evertsbos - Rijk aan geologische, landschappelijke en culturele verhalen

Het Evertsbos ligt op een van de hoogste delen van de Hondsrug, tussen de oude dorpen Eext en Anloo. Op de woeste gronden die hier eens lagen heeft de familie Everts Landgoed Ter Borgh aangelegd in de loop van de 20e eeuw. Onderdeel van het landgoed is ook het Pinetum, aan de westkant van het bos.

De woeste grond die de familie Everts aankocht bestond uit heide, vennetjes, moeras en hier en daar begroeiing met bomen. De ijstijden hadden hier hun sporen achtergelaten in de vorm van de hoogten van de Hondsrug, de pingoruïnes, de uitblazingskommen en de droogdalen, mooi te zien op de AHN hoogtekaart.

Celtic fields en droogdal Evertsbos
AHN hoogtekaart van het Evertsbos met Celtic fields en droogdal Evertsbos, doorsneden door de N34

Het woeste landschap was ontstaan na eeuwenlang gebruik als markegrond, waar de boeren hun schapen en runderen lieten grazen en gebruik maakten van de weinige overgebleven bossen. Overblijfselen uit die tijd zijn o.a. de markestenen, eikenstrubben en allerlei walletjes die nog op het terrein aanwezig zijn. Ook de oudere bewoningsgeschiedenis heeft sporen op het terrein nagelaten in de vorm van grafheuvels, een hunebed, de reeweg en de uitgesterkte Celtic fields. Op de grenzen van de vroegere marken (dorpsgebieden) liggen op verschillende plaatsen nog de grensstenen of markestenen.

Pingoruine Braamsplas bij de parkeerplaats in het Evertsbos
Pingoruine Braamsplas bij de parkeerplaats in het Evertsbos, startplaats van de Geosite route

Geosite

Vanwege de rijkdom aan geologische en historische overblijfselen heeft Geopark de Hondsrug het bos aangewezen als Geosite, een van de bouwstenen van het Geopark. Er is een speciale geo-route uitgezet, waarlangs de hoogtepunten van de geosite bewonderd kunnen worden. Via een aantal QR-codes is er informatie beschikbaar over de specifieke locaties langs de route. De route start bij de Braamsplas, een uitgeveende pingoruïne die nu dient als visplas. Pingoruïnes ontstonden in de Weichsel ijstijd door het afsmelten van een ijslens in de bodem.

De Geo-route

Geopark de Hondsrug heeft, samen met Staatsbosbeheer en Nationaal Park Drentsche Aa, een wandelroute uitgezet langs hoogtepunten van dit interessante gebied. Deze hoogtepunten noemen we geolocaties. Er zijn hier zes geolocaties geselecteerd. Informatie over de geolocaties kan met behulp van de QR-code worden opgevraagd. De locaties zien:

1: De pingoruïne Braamsplas

2: Uitzicht over het droogdal

3: Het onderduikershol

4: Grafheuvels op het heideveld

5: Markestenen

5: Karrensporen in het beukenbos

Routekaartje (interactief)

Open de route

Klik op de route

Download de route

Routefabriek routes maken en routes delen

Routefabriek routes maken en routes delen

Locatiegegevens

Startpunt van de route is bij de parkeerplaats bij de Braamsplas, parkeerplaats Galgwanderveen aan de Kerkweg, Eext

Coördinaten: 53°01’47.2″N 6°43’24.2″E

Geosite Evertsbos