Pingoruine Braamsplas bij de parkeerplaats in het Evertsbos
Geolocatie Evertsbos Pingoruïne - hotspots

Ronde vennen uit de Weichsel ijstijd

Je staat hier bij een zogenaamde pingoruïne. Een pingo is een heuvel met een ijskern, gevormd in een gebied met permafrost. Door stuwing van grondwaterstromen onder de bevroren bovengrond ontstonden aan het eind van de Weichsel ijstijd de vele pingoruïnes die we nu nog als ronde depressies in het landschap terugvinden. Langs de weg Borger – Rolde zijn de pingoruïnes vanaf de weg goed te zien.

Pingoruine
Een mooie Pingoruïne

Het ontstaan van een Pingoruïne

Pingo’s komen ook nu nog voor in polaire gebieden waar de grond permanent bevroren is. Opdringend grondwater kan niet doorbreken naar de oppervlakte en daardoor ontstaat er onder de permafrost een heuvel met een kern van ijs. Als deze ijslens later smelt blijft er een ronde depressie achter, de pingoruïne.

Vorming van een pingoruïne
Vorming van een pingoruïne

Veel Pingoruïnes

In Drenthe en het oosten van Friesland komen duizenden pingo’s voor. In Drenthe zijn deze grotendeels in kaart gebracht.

Pingo's Gieten Eext
Pingo’s en andere depressies tussen Gieten en Eext, in kaart gebracht door Anja Verbers

Locatie

Locatie van de parkeerplaats Braamsplas/Galgwanderveen 53°01’47.4″N 6°43’24.4″E

Geolocatie Evertsbos Pingoruïne