Banner Evertsbois Grafheuvels
Geolocatie Evertsbos Grafheuvels - hotspots

Monumenten van grafrituelen

In het Evertsbos liggen ook veel grafheuvels. De grafheuvels liggen vaak op prominente plaatsen, zols bovenop een stuifduin of keileem kop. De “grafheuveltijd” zoals Van der Sande het noemt, begon rond 2.750 v. Chr. en duurde tot kort voor het begin van onze jaartelling. Uit de eerste helft van deze periode dateren de grafheuvels, ca 2750 – 1200 v. Chr. Dit beslaat ongeveer het laat Neoliticum en de vroege tot midden Bronstijd. Grafheuvels zijn soms hergebruikt waarbij de grafheuvel werd opgehoogd en dus de diameter toenam. De heuvels hadden vaak één of meer kransen van palen door de voet van de heuvel. Buiten grafheuvels ontstonden er in de genoemde periode ook graven zonder heuvel, de zogenoemde vlakgraven.

Grafheuvel in het Evertsbos, winter
Een van de vele grafheuvel in het Evertsbos in de winter. Deze is gerestaureerd.

Opgravingen

Veel van de grafheuvels in deze streek zijn archeologisch onderzocht, vooral door professor Van Giffen. Bij de opgravingen werden vooral stenen bijlen en aardewerk gevonden.

Opgraving van een grafheuvel door professor Van Giffen
Opgraving van een grafheuvel door professor Van Giffen
Tekening van de resultaten van een opgraving bij Anloo
Tekening van de resultaten van een opgraving bij Anloo

Locatie

Vanaf dit punt heb je een fraai uitzicht over de heide, met de grafheuvels aan de west kant.

Coördinaten: 53°02’08.0″N 6°43’12.9″E

Geolocatie Evertsbos Grafheuvels