Disclaimer/Privacyverklaring

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. Stichting de Hondsrug UNESCO Global Geopark is niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze informatie.

Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark stelt echter eventuele op- en aanmerkingen op prijs en zal deze, na overleg, graag verwerken. Neem daartoe contact op met info@dehondsrug.nl of gebruik het contactformulier.

Privacyverklaring

De Hondsrug UNESCO Global Geopark is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet De Hondsrug UNESCO Global Geopark zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen.

In principe verzamelt De Hondsrug UNESCO Global Geopark slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.

In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

De Hondsrug UNESCO Global Geopark verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die De Hondsrug UNESCO Global Geopark kan aanbieden.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over De Hondsrug UNESCO Global Geopark dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

De Hondsrug UNESCO Global Geopark verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Bewaring van persoonsgegevens

De Hondsrug UNESCO Global Geopark bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De Hondsrug UNESCO Global Geopark hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

CategorieRedenBewaartermijn
Gegevens websitebezoekers (Google Analytics)Evaluatie acties website(Cookies)26 maanden
Gegevens bestuur, medewerkers, vrijwilligers en StagiairesDienstverband, verzekering1 maand na beëindiging overeenkomst
SollicitantenMogelijke dienstverband 1 maand na sollicitatie
Gegevens samenwerkende Ambassadeurs, Partners en bedrijven/CrediteurenSamenwerking en overeenkomsten  Onbepaald
Gegevens genodigden openingen en perslijstMarketingOnbepaald
Gegevens fondsen en subsidie instellingenFondsenwervingOnbepaald
Gegevens scholenSamenwerkingOnbepaald

Delen van persoonsgegevens met derden

De Hondsrug UNESCO Global Geopark deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone).De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Hondsrug UNESCO Global Geopark. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. De Hondsrug UNESCO Global Geopark zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons