Wat is een Geopark

Ieder geopark heeft zijn eigen unieke geologische geschiedenis. Geologisch erfgoed is bepalend voor de natuur en de cultuur van het gebied. Samen geven deze elementen een  geopark een identiteit die het onderscheidt van andere gebieden. Inwoners, bedrijven, organisaties, overheid en onderwijs maken samen een geopark. Wie meer van zijn verleden afweet, gaat zorgvuldiger en duurzamer met zijn omgeving om. Een geopark wil mensen inspireren om samen de toekomst van hun streek met vertrouwen en op een duurzame manier tegemoet te gaan. Deze algemene uitgangspunten gelden ook voor ons geopark,  de Hondsrug. Om alvast een goede sfeerimpressie te krijgen van de Hondsrug UNESCO Global Geopark kunt u hier de promotiefilm bekijken. Keien in UNESCO Geopark De Hondsrug Geopark: identiteit, verhaal en toekomst
  • In het Geopark staat de identiteit van het gebied centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen die identiteit.
  • Samen maken inwoners, ondernemers, instellingen en onderwijs het verhaal van het Geopark zichtbaar. Hoe meer je over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer je met je omgeving om zult gaan.
  • Het Geopark gebruikt de identiteit van het gebied als inspiratiebron voor de toekomst. Het zal de toeristische sector versterken als onderdeel van een duurzame economische ontwikkeling.