Coöperatie met Terra Vita

UNESCO Geopark Coöperatie De Hondsrug (NL) – TERRA.vita (D)

Zo’n anderhalf uur rijden van De Hondsrug Geopark (NL) ligt TERRA.Vita Natur- und Geopark (D). Beide gebieden hebben in 2015 de titel UNESCO Global Geopark ontvangen. Een prachtige erkenning die zij nu aangrijpen om de samenwerking te versterken, met als doelen:

 • Grensoverschrijdend de bekendheid en zichtbaarheid vergroten.
 • Aanscherpen positionering beide Geoparken.
 • Bevorderen van grensoverschrijdend toerisme/gebiedsbezoek.
 • Verhoging van de bestedingen in beide geoparken.
 • Bevorderen van educatie in partnerschool verbanden
 • Het stimuleren van productontwikkeling

De beide UNESCO Global Geoparken willen hiervoor met steun van de provincie Drenthe en de Eems Dollard Regio een plan van aanpak maken voor de periode 2017 – 2021.  Voor dit plan van aanpak hebben wij verschillende stakeholders geïnterviewd om gebruik te maken van hun inzichten, kennis, kunde en creatieve ideeën. 

De geoparken Terra Vita en De Hondsrug en de provincie Drenthe willen het merk UNESCO Global Geopark benutten en koppelen aan UNESCO-ambities als educatie, duurzame ontwikkeling en toenadering van culturen. Grensoverschrijdend moet de bekendheid en zichtbaarheid van de geoparken worden vergroot.

Bewoners en bezoekers van beide regio’s zullen worden gestimuleerd het geopark in het buurland te bezoeken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de UNESCO-erkenning voor een bijzondere geologische geschiedenis en wordt verwezen naar attrakties en mogelijkheden voor dagtochten en excursies. Ook het verband en samenspel tussen landschap en cultuurhistorie (gebiedsidentiteit) zal duidelijk gemaakt worden.

De projectpartners willen bovendien de educatie hierover en de interculturele toenadering tussen de buurlanden versterken door de bevordering van partnerschool-verbanden.

Actieprogramma

Dit project moet resulteren in een gemeenschappelijk actieprogramma om bovenstaande doelen te bereiken. Het actieprogramma krijgt een looptijd van 5 jaar en bevat duidelijk omschreven projecten en projectstappen. Het kaderproject richt zich op toeristische ondernemers, marketing-organisaties, gemeentelijke vertegenwoordigers, diverse verenigingen, scholen etc.

Via workshops zullen de volgende onderwerpen cq. doelen en projectvoorstellen worden uitgewerkt:

 1. Huidige situatie met betrekking tot het UNESCO-label en inventarisatie/overzicht van de wederzijdse Highlights, activiteiten, attracties en Points of Interest.
 2. Analyse van mogelijkheden om het UNESCO-label te benutten en uitwerking van een adequatie communicatie- en marketingstrategie. Opstellen van factsheets over beide geoparken voor gemeenten, scholen, verenigingen en ondernemers, waarmee de UNESCO Global Geoparken als bijzonder merk in de marketing kan worden neergezet.
 3. Het vergroten van de waarneembaarheid, ondermeer met een concept voor een gemeenschappelijke Geoparkroadshow en voor (gemeenschappelijke) duurzaam tentoonstellingsmateriaal in Nederland en Duitsland.
 4. Ideeënontwikkeling voor een grensoverschrijdende ontsluiting (Geoparkbus etc.) met als doel CO² reductie
 5. Versterking van de samenwerking tussen scholen in beide geoparken, als basis voor Schoolpartnerschappen en uitwisseling van scholieren.

Het actieprogramma wordt omgezet in een projectplan voor Interreg 5 a. Wij hopen daarmee de middelen te verwerven om het plan uit te voeren.

Actieprogramma