Visual nieuws
Nieuwsbericht - donderdag 19 april 2018

Stenen zoek in Noord- en Midden- Nederland

Half april is het boekje Stenen zoeken in Noord- en Midden-Nederland verschenen, geschreven door Harry Huisman en Marja Braaksma. Het gaat over Noordelijke, dus Scandinavische zwerfstenen en  zwerfsteensoorten. Dus geen gidsgesteenten of fossielen. Om de drempel zo laag mogelijk te houden,  worden  stenen afgebeeld  zoals iedereen die kan vinden, op de heide, op zandpaden in het bos, op akkers e.d. De stenen worden getoond  zoals ze gevonden worden, dus geen gezaagde en gepolijste exemplaren en ook geen stenen die met de hamer zijn doorgeslagen. Zo vind je stenen niet. Op ruim honderd pagina’s vertellen we in een een aantal hoofdstukken van alles over zwerfstenen, ijstijdsporen op zwerfstenen en daarna pas volgen de afbeeldingen en beschrijvingen van zwerfsteensoorten als graniet, porfier, gneis en zandsteen om maar een paar te noemen. Het boekje kost € 15,– en kan besteld worden via:m.braaksma07@gmail.com met daarin aangegeven bestelling deeltje 3 over noordelijke zwerfstenen, aangevuld met het verzendadres. Het boekje wordt franco thuis gestuurd.