Partner worden

Voor het Hondsrug gebied is de toekenning van de UNESCO Geopark-status een grote opsteker. Uit ervaringen met het werelderfgoedprogramma is gebleken dat UNESCO-labels de toeristische aantrekkingskracht van een gebied flink kunnen vergroten. Dat kan een economische spin-off voor het gebied opleveren.

We doen het samen.

De naamsbekendheid is groeiende en steeds meer mensen weten waar De Hondsrug UNESCO Global Geopark voor staat. Een gerichte en door alle partners uitgedragen gebiedsmarketing en verdere verbetering van de kwaliteit van het aanbod aan bezoekers moet voor een volgende impuls zorgen.

Alle partijen werken samen aan hetzelfde doel. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven zetten zich vanuit een gezamenlijk belang in om het Hondsruggebied aantrekkelijk te maken en te houden. Zij doen dit door de drie kernwaarden te versterken en kennis en geld te delen. Het project bureau van het Hondsrug UNESCO Geopark initieert productontwikkeling en zorgt voor afstemming en coördinatie tussen alle partners.

De Hondsrug UNESCO Global Geopark is op zoek naar bedrijven en andere partijen die hierbij willen helpen en die  zich willen aansluiten. Partners kunnen gevonden worden in o.a. onderwijsinstellingen, bedrijven, recreatieve attracties en musea.

Een meerwaarde van een partnerschap kan een positief effect hebben op hun imago, de bedrijfsvoering en de samenwerkingsrelaties binnen de regio.

Criteria partners

De Hondsrug UNESCO Global Geopark vraagt van haar partners dat zij onderstaande criteria onderschrijven:

  • Ondersteunt de filosofie van het European Geoparks Network.
  • Heeft een actieve rol bij de ontwikkeling van activiteiten die het imago van De Hondsrug UNESCO Global Geopark versterken,
  • Werkt samen met het Geoparkbureau van De Hondsrug UNESCO Global Geopark en met andere partners in het gebied om de identiteit van het gebied te versterken.
  • Heeft in zijn bedrijfsvoering en bij de uitvoering van activiteiten duurzaamheid hoog in het vaandel.
  • Verstrekt actief informatie over het gebied en haar activiteiten aan bezoekers en bewoners van het gebied.
  • Handelt niet in geologisch erfgoed.

Partner worden

Onze  partners