Voor ondernemers

De Hondsrug UNESCO Global Geopark zoekt samenwerking met het bedrijfsleven in het gebied. Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die een bijdrage leveren aan de promotie van het het Hondsruggebied én waar betrokkenen profijt van hebben. Daarnaast ondersteunt De Hondsrug UNESCO Global Geopark ondernemers in het delen en uitdragen van informatie en kennis over het gebied waarin zij ondernemen. Dit gebeurt door het organiseren van cursussen, bijeenkomsten, het beschikbaar stellen van promotiemateriaal en door het toekennen van de status Ambassadeur van- of Partner van De Hondsrug UNESCO Global Geopark.