Visual nieuws
Nieuwsbericht - woensdag 13 juli 2022

Ondertekening intentieverklaring
geactualiseerd masterplan De Hondsrug UNESCO Global Geopark

Het Hondsruggebied is een geologisch en cultuurhistorisch zeer rijk en interessant gebied. Het gebied is zo uitzonderlijk het in 2015 is uitgeroepen tot UNESCO Global Geopark. Deze status is enkel weggelegd voor gebieden die zich inspannen om de bijzondere kwaliteiten van de geologie en het daaruit voortvloeiende cultuurlandschap te behouden, te versterken en uit te dragen.

Na een evaluatiebezoek medio oktober 2021 werd begin dit jaar bovendien officieel bekend gemaakt dat de status van UNESCO GLOBAL Geopark met 4 jaar is verlengd.

Een plan voor tien jaar
In 2017 verscheen op aanbeveling van het Global Geoparks Network de eerste versie van het masterplan. Nu vijf jaar later is dit plan geëvalueerd en aangescherpt voor de toekomst. Met de Geopark- en UNESCO-status als uitgangspunt willen alle partners – overheden, maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en bedrijven – het gebied verder ontwikkelen en promoten. Het doel is de ontwikkeling en kwaliteiten van het Hondsruggebied te versterken, op basis van de sterke gebiedsidentiteit en internationale uitstraling die deze status met zich meebrengt. Naast bescherming en educatie is juist verdere ontwikkeling een van de belangrijkste criteria die de UNESCO verbindt aan de status van Geopark. Gezamenlijk willen we gaan werken aan een plan om het landschap van de Hondsrug beter te beschermen. We willen aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Ook het realiseren van een centraal bezoekerscentrum voor het UNESCO Geopark is één van de actiepunten uit het masterplan.

De stichting als aanjager

Stichting Geopark de Hondsrug heeft – namens en met haar partners – dit masterplan opgesteld om sturing te geven aan deze ontwikkelingen. Bovendien moet de uitvoering van het masterplan het behoud van de Geopark- en UNESCO-status borgen, die iedere vier jaar wordt getoetst. De Stichting coördineert de uitvoering van het masterplan en zorgt voor afstemming van alle activiteiten met de partners. Verder heeft de Stichting een aanjaagfunctie voor nieuwe initiatieven.

Identiteit van het gebied centraal

De kracht van het Hondsruggebied is de unieke driedeling. De ruggen en dalen door ijs gevormd, een veelheid aan archeologische schatten en het cultuurlandschap in de loop van duizenden jaren door mensenhanden gevormd. Meer aandacht voor deze drie kernwaarden maakt het Hondsruggebied nog aantrekkelijker voor zowel bewoners als toeristen. De Hondsrug UNESCO Global Geopark stimuleert zo duurzame economische ontwikkeling. Daarbij willen we de robuustheid en veerkracht van het gebied behouden door het beschermen van en investeren in de gebiedskwaliteit. Innovatie en de participatie van ondernemers en bewoners is hierbij essentieel. Het geactualiseerde masterplan geeft aan hoe de resterende vijf jaar van de programmaperiode de gebiedsidentiteit wordt versterkt.

Gezamenlijk gedragen visie

Provincie Drenthe, stichting Drents landschap, Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Tynaarlo

en Gemeente Borger-Odoorn, gemeenten Coevorden en gemeente Emmen ondertekenden op vrijdag 8 juli 2022 een Intentieverklaring. Gezamenlijk met de Stichting Geopark de Hondsrug gaan zij zich inzetten om de uitvoering van de plannen zoals verwoord in het masterplan mogelijk te maken. Om de doelen voor het gebied te realiseren en de status UNESCO Global Geopark ook in de toekomst te behouden.

Op de foto: S. van der Meer Drenst Landschap. J Bruintjes voorzitter De Hondsrug UNESCO Geopark, J. Hartsuiker wethouder Borger-Odoorn. N.Vedelaar gedeputeerde van Drenthe, B. Luinge wethouder Aa en Hunze, P Schrik wethouder Emmen. H. de Graaf wethouder Tynaarlo en B. Meppelink wethouder Coevorden.