Noorderbegraafplaats

De Noorderbegraafplaats vormt het meest noordelijke puntje van de Hondsrug en is dan ook de meest noordelijke grens van de Hondsrug UNESCO Global Geopark. Meer naar het noorden duiken het keileem en het dekzand, die samen de basis vormen van de Hondsrug, diep weg onder dikke pakketten klei die door de zee zijn afgezet. De begraafplaats stamt uit 1828, toen niet meer mochten worden begraven in de stad en daarom voor verplaatsing werd gekozen naar buiten de stadswallen, maar nog wel op hoge en droge grond.

Locatie van de Noorderbegraafplaats, gelegen op het noordelijkste puntje van de Hondsrug (foto: arjensnijder.design).

De Noorderbegraafplaats behoort tot de oudste begraafplaatsen van de stad. Tot ongeveer 100 jaar geleden was de Noorderbegraafplaats ook het noordelijkste puntje van de toenmalige stad Groningen. Onder meer P.R. Bos, de onderwijzer naar wie de Bosatlas is vernoemd, ligt er begraven. Daarnaast ligt er op het terrein een jongere Joodse Begraafplaats.

Al in de 18e eeuw werd deze begraafplaats gerealiseerd (foto: arjensnijder.design)