Visual nieuws
Nieuwsbericht - donderdag 7 juni 2018

Mini-stage op De Hondsrug

Floris Lelieveld en Mark van Zwol, zijn tweedejaars studenten Management van de Leefomgeving aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Dit is een opleiding die zich richt tot een integrale kijk op de aardrijkskunde, waarbij zowel de sociale als de fysische kant wordt meegenomen. Voor het  tweede studiejaar moeten zij  een zogenaamd PAK-punt behalen. (PAK staat voor Project AardrijksKunde). Dit is als het ware een mini-stage waarbij de studenten, een bepaalde opdracht uitvoeren voor een bedrijf wat aansluit bij het werkveld van de opleiding. Zowel Floris als Mark waren al bekend bij De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Floris heeft aan het begin van het tweede jaar een oriënterende stage gelopen, waarbij hij zich bezig hield met de monitoring van de Geopark Hotspots. Mark liep stage bij de afdeling  Aardkundige Waarden  van de provincie Drenthe, waarbij hij ook al in contact is geweest met het Geopark. Voor hun  PAK-punt hebben zij aan  De Hondsrug UNESCO Global Geopark gevraagd of het mogelijk is dat zij  de monitoring van de Hotspots kunnen  afmaken, waarmee Floris tijdens zijn stage een begin had gemaakt. De Hondsrug UNESCO Global Geopark zei natuurlijk volmondig ‘JA’ hiertegen. Beide studenten vinden het een leuke en interessante opdracht die prima past binnen hun studie. Mark van Zwol (links op de foto) en Floris Lelieveld bij een van de hotspots