Visual nieuws
Nieuwsbericht - dinsdag 21 mei 2024

Lezing over pingoruïnes in het Hondsruggebied

Op dinsdag 28 mei om 19.30 uur geeft Anja Verbers in Dorpshuis De Hoeksteen in Noordlaren een lezing over ‘Pingoruïnes en uitblazingskommen in De Hondsrug UNESCO Geopark.’

Pingoruïnes zijn er in vele vormen en worden in de volksmond vaak gletsjerkuilen genoemd. Nog steeds worden er in het Hondsruggebied nieuwe exemplaren ontdekt. Een pingoruïne roept vaak het beeld op van ‘ronde watertjes met een randwal.’ Toch zien ze er over het algemeen anders uit. In de lezing laat Anja Verbers dan ook de diverse soorten zien en vergelijkt ze pingoruïnes met zogenaamde uitblazingskommen. Hoe zijn ze ontstaan en wat vertellen ze ons over de geschiedenis van dit gebied? En waarom is het belangrijk is dat we er zorgvuldig mee omgaan?

Aanmelding en tarief 
Vooraf aanmelden is verplicht. Het tarief voor de lezing is 5,00 euro per persoon. Dat is inclusief een kop koffie/thee. Vrijwilligers van het Geopark, Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap kunnen gratis deelnemen. Kijk op www.dehondsrug.nl/hondsrug-academie voor meer informatie en aanmelding.

Hondsrugacademie
De lezing is onderdeel van de Hondsrugacademie. Deze trekt t/m juni door het Hondsruggebied met elke maand een thematische lezing en/of excursie op het snijvlak van geologie, archeologie, natuur en/of (cultuur)geschiedenis. Daarbij staat het Hondsruggebied, dat vanwege haar bijzondere karakter de UNESCO-status heeft, centraal.


Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark  
UNESCO Global Geoparken onderscheiden zich door hun bijzondere geologische, archeologische, ecologische en culturele waarde. In totaal zijn er in de wereld 195, verspreid over 48 landen. Nederland kent inmiddels twee UNESCO Geoparken. De Hondsrug was de eerste in Nederland met de UNESCO-status. De stichting is opgericht om de ontwikkeling van het gebied te versterken. Dit doet ze samen met partners zoals provincies, gemeenten, ondernemers en bewoners van het gebied. Beleven, bewust maken (educatie), benutten en behoud zijn daarbij de vier kernwaarden.