Visual nieuws
Nieuwsbericht - maandag 19 juli 2021

Leergang geologie start 1 november

De Hondsrug UNESCO Global Geopark organiseert vanaf maandag 1 november 2021, in samenwerking met het Hunebedcentrum en met dr. Tom A. J. Reijers:
De leergang ‘Introductie in de geologie’: deel 1, Stenen kunnen spreken: Geschiedenis van de geologie, geologische wetten en soorten gesteenten
Bewoners van de provincie Drenthe en bezoekers van het Hondsrug Geopark worden, meer dan in veel andere Nederlandse provincies, geconfronteerd met veel verschillende geologische aspecten. Het licht glooiende landschap is gevormd door geologische processen zoals schuivend landijsmassa’s en door smeltwater dalen. Over dat landschap gestrooid zijn de fascinerende, miljoenen jaren oude, zwerfstenen waarvan velen, duizenden jaren geleden, door onze voorvaderen werden gestapeld. In 5 bijeenkomsten legt cursusdocent dr. Tom A. J. Reijers u de boeiende grondbeginselen uit van geologie.

Cursusinformatie
De cursus wordt gegeven in het Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, Borger.
Inloop vanaf 14.00 uur. Begin 14.30 uur, korte pauze, eindtijd 17.00.
De kosten voor de vijf middagen zijn € 65,– inclusief de ±110 pagina tellende cursus syllabus met volledige samenvatting en optionele huiswerkvragen. Per bijeenkomst krijgt u een kopje koffie of thee.

De 5 cursusbijeenkomsten zijn:
1. Maandag 1 november 2021: Inleiding en historische ontwikkeling van de geologie’.
De interactie mens-aarde vanaf de prehistorie via de Griekse en Romeinse filosofen,
de Middeleeuwse scholastici, de Renaissancistische natuurfilosofen en vooral vanaf de
Verlichting wanneer de moderne geologie ontluikt.

2. Maandag 8 november 2021: De voornaamste geologische wetten, kringlopen en
interne/externe krachten. Vanaf ±1800 kreeg geologie de moderne wetenschappelijke
basis en werden de wetten en regels ervan geformuleerd. Essentieel was de
‘ontdekking van de geologische tijd’ en dat interne en externe krachten processen aan
het aardoppervlak beïnvloeden.

3. Maandag 15 november 2021: Stollings- en metamorfe gesteenten. Herkenning en
beschrijving van stollings- en metamorfe gesteenten en van de gesteentekringloop.

4. Maandag 22 november 2021: Sedimentaire gesteenten: klei, zand en kalk
5. Maandag 29 november 2021: Wat vertellen klei, zand en kalk ons verder?


Deze cursus heeft facultatieve huiswerkoefeningen die op de volgende bijeenkomst gezamenlijk worden behandeld. Zo leert u de geologische problemen kennen en oplossen.

Aanmelden
Cursisten graag vóór 13 oktober 2021 aanmelden om zeker te zijn van een syllabus dat in druk gegeven wordt. Aanmelden kan bij:
De Hondsrug UNESCO Global Geopark via info@dehondsrug.nl onder vermelding van: naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.
Bij meerdere aanmeldingen de namen van iedere deelnemer en gegevens vermelden aub. Na opgave ontvangt u een bevestiging en een nota.

Vervolg
Bij voldoende interesse kan de Leergang: ‘Introductie in de Geologie’ in 2022 worden vervolgd met de delen 2 en 3 respectievelijk:
Stenen kunnen spreken 2: Stratigrafie en structuren, Nadruk op geologische tijd, de klassieke gesteentevolgorde (stratigrafie), zeespiegelschommelingen en milieus, gesteenten die buigen en breken en grote aardkorststructuren vormen; de gebergten en de bekkens. Alles wordt weer getoetst met facultatieve huiswerkoefeningen van geologische structuren en kaarten en staat samengevat in een inbegrepen syllabus van 126 pagina’s.
Geschiedenis van de Aarde met nadruk op West-Europa en Nederland. Behandeld worden:
– de positie van de aarde in het zonnestelsel en het universum,
– de aardse tectosfeer met o.a. plaattektoniek,
– vulkanisme en aardkorstplaten met details
– samenvattingen van de paleogeografie van het Precambrium,
– geodynamiek van de overgang Precambrium-Fanerozoïcum,
– paleogeografie van de periode van de Caledonische orogenese (gebergtevorming)
– paleogeografie van de Hercynische orogenese en
– peleogeografie van de Alpiene orogenese.
– opsplitsing van Pangea, vorming van de Atlantische oceaan, vorming van de Noordzee en
vorming van Nederland

Korte biografie van dr. Tom J. A. Reijers
Tom studeerde geologie in Leiden en promoveerde daar (1972) op een proefschrift over een koraalrif in het Devoon van Noord- Spanje. Hij werkte voor Shell als exploratie-en researchgeoloog, verzorgde geologische training voor Shell internationale staf in Nederland Venezuela en Nigeria. Na pensionering (1999) begon hij een tweede carrière als wetenschappelijk begeleider van reizen en expedities wereldwijd. Daarnaast gaf hij een tiental verschillende HOVO-cursussen, o.a. in Groningen, Emmen, Rolde Leeuwarden, Assen en Leiden. Daarnaast ook cursussen en excursies voor de Nederlands Geologische Vereniging.
Hij reisde als avonturier over de wereld o.a. in poolgebieden, woestijngebieden, tropische regenwouden, vulkanen en koraalriffen, maakte wereldreizen op vrachtboten en ijsbrekers o.a. twee keer naar Antarctica. Ook begeleidde hij een twintigtal rivier cruises over alle grote rivieren in West Europa. Hij was enkele jaren gastmedewerker voor museum Naturalis in Leiden. De laatste zes jaar geeft hij steeds meer gastlessen op middelbare scholen door heel Nederland uit een portefeuille van ruim 50 onderwerpen. Direct contact:tjareijers@hetnet.nl