Visual nieuws
Nieuwsbericht - woensdag 15 augustus 2018

Leader subsidie voor project Hunzebos 3D

Het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft besloten  De Hondsrug UNESCO Global Geopark een subsidie van bijna € 75.000,– te verlenen voor het project Hunzebos 3D.  Projectpartner is Staatsbosbeheer. Het project zal eind augustus van start gaan. Doelstellingen en activiteiten Het project Hunzebos 3D heeft als doel het rijke ijstijden landschap rondom Exloo zichtbaar en beleefbaar te maken. De geplande activiteiten concentreren zich in en rond het Hunzebos waaraan het project zijn naam ontleent. Het Hunzebos  is een gebied tussen Exloo en Odoorn.  Zo wordt er een belevingsroute voor kinderen en volwassenen ontworpen en aangelegd. Langs de routes worden belevingselementen en borden geplaatst. Verder wordt er een app ontwikkeld waarin routes met filmpjes te zien en geluidsfragmenten te horen zijn. Projectsubsidie Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Ieder jaar publiceert de Staatssecretaris een lijst met organisaties die subsidie krijgen van het ELFPO.