Visual nieuws
Nieuwsbericht - woensdag 3 april 2019

Het beeld van het geopark bij onze inwoners

Hoe denken inwoners van geoparken eigenlijk over ‘hun’ landschap, welke identiteit kennen ze eraan toe, welke associaties hebben ze erbij en hoe bewust zijn ze van hun geografische omgeving? Daar was nog weinig studie naar gedaan. Kort geleden verschenen de resultaten van een onderzoek dat de afdeling Sociale Geografie van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en het Kenniscentrum Landschap (beide Rijksuniversiteit Groningen) deden in ons gebied. Geopark and territorial identity: a study of the spatial affinity of inhabitants with UNESCO Geopark De Hondsrug, The Netherlands”, zo heet het. De onderzoekers schreven een artikel over de resultaten. Dat schetst een complex beeld van de affiniteit die de inwoners hebben voor hun leefomgeving. De inwoners rekenen een kleiner gebied tot de Hondsrug dan wij. Toch is er een behoorlijke overlap. Voldoende om de steun van de gemeenschap voor het merk van het geopark te verbeteren, denken de onderzoekers. Ze concluderen verder dat alleen als de inwoners het merk en de landschappelijke waarden voldoende erkennen en zich die eigen maken, we het verhaal van het geopark effectief kunnen uitbouwen voor de regionale ontwikkeling. Het volledige artikel vind je hier.