Visual nieuws
Nieuwsbericht - dinsdag 5 april 2022

De Hondsrug blijft UNESCO Global Geopark

Afgelopen week is door de UNESCO Global Geoparks Council officieel bekend gemaakt dat De Hondsrug de komende 4 jaar de status van UNESCO GLOBAL Geopark mag behouden. Een enorme blijk van waardering voor al het werk dat stichting Geopark de Hondsrug samen met haar partners de afgelopen jaren heeft verricht.

Evaluatiebezoek
Medio oktober 2021 vond het vierjaarlijkse bezoek van de Evaluatiecommissie van het Global Geoparks Network plaats. De commissie werd ontvangen met een intensief programma vol beleving van het landschap, klimaat, educatie, ambachten en toeristische promotie. Men was onder de indruk! Niet alleen van het draagvlak bij de bestuurders maar ook van de samenwerking met de Terrein Beherende Organisaties, partners en ambassadeurs. 

Uniek gebied van internationale allure
Het Hondsruggebied is een geologisch en cultuurhistorisch zeer rijk en interessant gebied. De status van UNESCO Global  Geopark  is alleen weggelegd voor gebieden die zich inspannen om die bijzondere kwaliteiten te behouden, te versterken en uit te dragen. Inmiddels zijn er wereldwijd 169 UNESCO Global Geoparken, verdeeld over 44 landen.

Vooruitblik komende jaren
Nu de verlenging als UNESCO Geopark is bereikt, gaat de stichting samen met alle partners – overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven – het gebied verder ontwikkelen en promoten. Het doel is de sociaal-economische ontwikkeling van het Hondsruggebied te versterken, op basis van de sterke gebiedsidentiteit en internationale uitstraling. Naast bescherming en educatie is juist verdere ontwikkeling een van de belangrijkste criteria die de UNESCO verbindt aan de status van Geopark. Dit moet altijd in samenspraak met bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden.

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar ziet de verlenging van de Geopark-status als een mooi compliment:

“Dit is een prachtige erkenning voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van het unieke historische karakter van dit gebied. Het onderstreept dat we heel trots mogen zijn op dit bijzondere verhaal in onze dagelijkse leefomgeving.”