Reglement

Reglement 10e editie downloadversie reglement: hier

ORGANISATIE

 1. UNESCO Geopark Hondsrug crosscircuit  is een initiatief van de hardlooporganisaties: loopgroep SGO, Loopgroep Gieten en Loopgroep Vomos.  De Hondsrug UNESCO Geopark is de naamgever van dit initiatief.
  1. Elke organiserende vereniging is autonoom in de organisatie van de betreffende loop/wedstrijd.
  2. De desbetreffende organisatie staat garant voor een optimale veiligheid. Toch neemt iedere deelnemer volledig op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen lopen. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen  het risico van schade  veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. Sponsoren van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
  3. Deelnemers van 12 jaar t/m 17 jaar mogen alleen meedoen aan de korte afstand. Aan individuele deelname aan het circuit is geen maximumleeftijd verbonden.
  4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. Indien verhinderd kan een deelnemer zich kosteloos laten vervangen. Hierover dient uiterlijk één week voor het evenement contact opgenomen te worden met de organisator van het evenement.
  5. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.
  6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen recht op voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

  DEELNAME EN PUNTENTELLING

  1. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien het daartoe strekkende (elektronische) inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
  2. Om in aanmerking te komen voor het klassement dient voor junioren aan minimaal 3 wedstrijden en voor senioren en masters aan 4 wedstrijden te worden deelgenomen. Als het door overmacht onmogelijk is om minimaal 4 geplande wedstrijden te houden vervalt het eind klassement.
  3. Het klassement is samengesteld uit diverse categorieën:

  Korte afstand:

  • Junioren dames en heren 12 t/m 17 jr
  • dames en heren 18 jr en ouder

  Lange afstand:

  • Senioren dames en heren 18 t/m 39 jr
  • Master I dames en heren 40 t/m 49 jr
  • Master II dames en heren 50 jr en ouder
  1. Voor de puntentelling is de aankomstvolgorde van belang. Alleen de officiële uitslag van de organiserende vereniging is hiervoor bepalend. De snelste gefinishte deelnemer krijgt per categorie 1 punt, de volgende 2 punten, een oplopende score dus. De 3 of 4 (zie punt 9) beste klasseringen tellen mee voor de competitie.
  2. Wie aan het eind over 3 of 4 (zie punt 9) best gelopen wedstrijden de minste punten heeft behaald, eindigt als eerste in het klassement. Bij een gelijke eindstand in het klassement is de Kleine Moere cross in Grolloo beslissend.
  3. Er zijn door onze sponsoren eindklassement prijzen beschikbaar gesteld voor de eerste 3 in alle categorieën. Er worden tevens stimuleringsprijzen beschikbaar gesteld. Alle deelnemers die tenminste 5 keer aan een klassement wedstrijd hebben deelgenomen en niet tot de eerste 3 winnaars behoren in het eindklassement maken kans op deze prijzen. Dit gaat op basis van loting.
  4. De tussenstand in het klassement is op onze site te volgen.
   https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/
  5. Protesten m.b.t de uitslag van het wedstrijdcircuit moeten uiterlijk binnen 10 dagen na de betreffende wedstrijd worden gemeld op: geoparkhondsrugcrosscircuit@gmail.com
  6. Verandering van leeftijd gedurende het circuit — hetgeen een wijziging van de categorie tot gevolg zou hebben — wordt niet doorgevoerd in het klassement. Het geboortejaar bij de eerste wedstrijd van het circuit is bepalend.
  7. Winnaars van prijzen van het UNESCO Geopark Hondsrug crosscircuit worden na de laatste wedstrijd in Grolloo bekend gemaakt. Bij afwezigheid vervalt de prijs. Prijzen worden niet opgestuurd.
  8. Deelname aan het circuit ‘gaat in’ na de feitelijke inschrijving.

  Portret recht

  1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

  Persoonsgegevens

  1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door de inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan de organisator ten behoeve van het verzenden van info aan de deelnemer. De deelnemer kan dit altijd stop zetten door een email te sturen naar geoparkhondsrugcrosscircuit@gmail.com.
  2. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd, conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening regelt dat er vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens ten bate van:
  3. Registratie van de deelname,
  4. Afhandeling van de eventuele betaling,
  5. Communicatie met deelnemer over de deelname,
  6. Promotie van het evenement,
  7. Tijdregistratie en Uitslagenverwerking en -publicatie.
  8. In dit kader maakt organisator gebruik van de diensten van: Joytime Vrijetijdsactiviteiten Grolloo voor de boeking en betalingen.
  9. De deelnemer verleent door de inschrijving toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam, woonplaats en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.