Reglement

Downloadversie reglement: Hier.

Reglement UNESCO Geopark Hondsrug crosscircuit (v. 2019-2020)

ORGANISATIE
1. UNESCO Geopark Hondsrug crosscircuit overkoepelt de hardlooporganisaties:
a. Loopgroep SGO
b. Loopgroep Gieten
c. Loopgroep Vomos
2. Elke organiserende vereniging is autonoom in de organisatie van de betreffende loop/wedstrijd.
3. De desbetreffende organisatie staat garant voor een optimale veiligheid. Toch neemt iedere deelnemer volledig op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen lopen.  De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen  het risico van schade  veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. Sponsoren van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

DEELNAME EN PUNTENTELLING
4. De deelnemer mag uitsluitend meedoen indien het deelnameformulier naar waarheid is ingevuld en akkoord is gegaan met het reglement.
5. Om in aanmerking te komen voor het klassement dient voor junioren aan minimaal 3 wedstrijden en voor senioren en masters aan 4 wedstrijden te worden deelgenomen.
6. Het klassement is samengesteld uit diverse categorieën:
Korte afstand:
Junioren dames en heren 12 t/m 17 jr
dames en heren 18 jr en ouder
Lange afstand:
Senioren dames en heren 18 t/m 39 jr
Master I dames en heren 40 t/m 49 jr
Master II dames en heren 50 jr en ouder
7. Voor de puntentelling is de aankomstvolgorde van belang. Alleen de officiële uitslag van de organiserende vereniging is hiervoor bepalend. De eerst gefinishte deelnemer krijgt per categorie 1 punt, de volgende 2 punten, een oplopende score dus. De 3 of 4(zie punt 4) beste klasseringen tellen mee voor de competitie.
8. Wie aan het eind over 3 of 4 (zie punt 4) best gelopen wedstrijden de minste punten heeft behaald, eindigt als eerste in het klassement. Bij een gelijke eindstand in het klassement is de Kleine Moere cross in Grolloo beslissend.
9. Er zijn door onze sponsoren eindklassement prijzen beschikbaar gesteld voor de eerste 3 in alle categorieën. Er worden tevens stimuleringsprijzen beschikbaar gesteld. Alle deelnemers die tenminste 5 keer aan een klassement wedstrijd hebben deelgenomen en niet tot de eerste 3 winnaars behoren in het eindklassement maken kans op deze prijzen. Dit gaat op basis van loting.
10. De tussenstand in het klassement is op onze site te volgen.
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/
11.  Protesten m.b.t de uitslag van het wedstrijdcircuit moeten uiterlijk binnen 10 dagen na de betreffende wedstrijd worden gemeld op: geoparkhondsrugcrosscircuit@gmail.com
12. Verandering van leeftijd gedurende het circuit — hetgeen een wijziging van de categorie tot gevolg zou hebben — wordt niet doorgevoerd in het klassement. Het geboortejaar bij de eerste wedstrijd van het circuit is bepalend.
13. Winnaars van prijzen van het UNESCO Geopark Hondsrug crosscircuit worden na de laatste wedstrijd in Grolloo bekend gemaakt. Bij afwezigheid vervalt de prijs. Prijzen worden niet opgestuurd.
14. Deelname aan het circuit ‘gaat in’ na de feitelijke inschrijving.
Portret recht
15. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
Persoonsgegevens
16. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door de inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan de organisator ten behoeve van het verzenden van info aan de deelnemer.  De deelnemer kan dit altijd stop zetten door een email te sturen naar geoparkhondsrugcrosscircuit@gmail.com.
17. De deelnemer verleent door de inschrijving toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam, woonplaats en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.