Artikel - Waarnemingen aan het Hondsrugsysteem in de provincies Drenthe en Groningen, Harry Huisman 2003

Waarnemingen aan het Hondsrugsysteem in de provincies Drenthe en Groningen, Harry Huisman 2003

Het landschap van Noord- en Oost Drenthe wordt bepaald door een reeks parallel verlopende zandruggen en beekdalen. Tezamen vormen zij het Hondsrugsysteem. Op de zandruggen vinden we het typische Drentse landschap met zijn esdorpen en akkercomplexen, afgewisseld met percelen bos en restanten heide. In groot contrast daarmee staat het landschap van de naastgelegen beekdalen, dat een veel opener karakter bezit, waarbij bewoning veelal ontbreekt. Van de vier zandruggen is de Hondsrug het belangrijkst. Hij vormt de oostelijke begrenzing van het Drents Plateau naar het veel lager gelegen Hunzedal.

Deel dit: